Events: 17th marts 2018

SU-møde. Odense. Forslag til dagsorden sendes til Lisbeth Løvenov lisbeth.loevenov@gmail.com senest den 8. februar 2018.

Hvert år samles landsledelsen med klubformænd, udvalgsformænd og andre interesserede zontamedlemmer for at drøfte aktuelle zonta-relaterede emner. Hotel Plaza, Østre Stationsvej 24, 5000 Odense Læs mere