Uddeling af Zonta København III’s 8 marts legat samt Aase Hagemann’s æreslegat

Invitation til legatoverrækkelse

Torsdag den 8. marts 2018, kl. 14.00

KU Science, Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg C

For andet år uddeler vi Zonta København III’s rejselegat for Kvinder i Science tilknyttet Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet.

I år uddeles derudover et æreslegat til minde om klubbens nu afdøde medlem Aase Hagemann.

Legaterne uddeles til henholdsvis Maria Søgaard og Elvira Jacobsen, på kvindernes internationale kampdag 8. marts og på dagen for etablering af Landbohøjskolen (8. marts 1858), hvoraf dele nu indgår i det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet.

Programmet for legatoverrækkelserne er som følger:

  1. Velkomst ved Prodekan for Uddannelse Grete Bertelsen.
  2. Begrundelse for valg af legatmodtagere ved formand for fundraisingudvalget Vibeke From Jeppesen.
  3. Overrækkelse af Legatdiplom til legatmodtagere ved Vibeke From Jeppesen samt Aase Hagemanns datter Sysser Bjørnstrup.

Der vil også være overrækkelse af et legat fra Siemens ved samme lejlighed.

KU Science serverer et glas vin samt kransekage efter legatoverrækkelserne.

Mødested er Bülowsvej 17 og vi mødes på pladsen foran indgangen. Mødelokalet er Konsistoriums Mødesal. Der kan parkeres foran bygningen, hvis der placeres en P-billet i bilen, som udleveres på parkeringspladsen. På billetten skal du selv anføre dato og bilens registreringsnummer.

Tilmelding til legatoverrækkelsen sker til Judith Larsen, tlf. 40 88 11 66, eller jl@kri.dk, senest onsdag, den 28. februar 2018, idet vi håber at se rigtig mange af jer til en festlig legatoverrækkelse.

Mange hilsener

Bestyrelsen


Begivenhedsdetaljer

  • Date: