layout1
Fra legatuddelingen 2015. Amalie Mørch og Ditte Gommeson modtog hver et studielegat på 20.000 kr. fra Zonta’s Studiefond for Yngre Kvinder.

Legater

Som et led i indsatsen for at styrke kvinders position og muligheder uddeler Zonta hvert år en række legater og stipendier. Se de internationale, nationale og lokale projekter under de følgende punkter.