Legater

Som et led i indsatsen for at styrke kvinders position og muligheder uddeler Zonta hvert år en række legater og stipendier. Se de internationale, nationale og lokale projekter under de følgende punkter.