Tanja-Lundholm-Rasmussen-og-Camilla-Søgaard_resize-300x225
Fra legatoverrækkelsen 2016. Tanja Lundholm Rasmussen og Camilla Søgaard. Det var to storsmilende, unge kvinder, som den 11. april 2016  hver fik overrakt et legat på 20.000 kroner til studieophold i udlandet.

Lokale

Zonta Studiefond for Yngre Kvinder

Fondsmidler kan søges af kvinder, som har gennemført mellemlange uddannelser (3-4 år) inden for sundhedsvæsenet.

Fonden tilgodeser ansøgere, som ønsker at gennemføre et specialkursus og/eller studieophold i udlandet for at dygtiggøre sig inden for eget fagligt interesseområde. Kongresdeltagelse støttes ikke.

Der kan søges om økonomisk støtte på op til kr. 40.000 til dækning af transportudgifter, kursusgebyr og opholdsudgifter. En ansøger, som ønsker at gennemføre et længerevarende studieforløb, og som ikke allerede er rejst ud, vil blive foretrukket.

Ansøgning skal indsendes i perioden 1.november til 31. januar.

Læs mere her.