Nationale

Young Women in Public Affairs Award – Legat til unge lederspirer – kender du en?

Er du eller kender du en ung kvinde mellem 16 og 19 år under uddannelse, som:

 • Har engageret sig i frivilligt arbejde?
  Er i besiddelse af lederegenskaber?
  Har både et nationalt og et internationalt perspektiv på sit humanitære engagement for kvinders status?
  Zonta uddeler et legat, hvor du bliver anerkendt for din indsats og får muligheden for at skabe netværk over hele verden med andre kvinder, som også er dedikerede til en indsats for bedre vilkår for kvinder.
  Prisen dækker Zontas distrik 13, der omfatter alle klubber i Norge, Island, Litauen og Danmark. Med prisen følger et legat på 1.500 USD og adgangen til at være med i den internationale konkurrence, hvor 10 kandidater fra andre distrikter worldwide kan vinde yderligere 4.000 USD
  Deadline for ansøgning og bilag med underskrifter er den 15. marts 2019.
  Sendes til: akinde.zonta@gmail.com – eller din lokale zontaklub, som du finder ved at klikke på menuen: “KLUBBER” herover

Ansøgningsblanketten skal udfyldes på engelsk.
Ansøgningsblanket kan downloades her.

 

Du kan finde yderligere oplysninger om legatet på Zonta International.

 

PhD-stipendium på 50.000 kr.

For at sætte fokus på kvinders evner inden for naturvidenskab og teknologi har de danske Zonta klubber vedtaget at uddele et stipendium i 2015, 2017, 2019 og 2021 til en kvinde under 45 år, der er i gang med en PhD afhandling inden for naturvidenskab eller teknologi.

Stipendiet er på 50.000 kr. samt betalt medlemskab af en dansk Zonta klub i 2 år.

De Danske Zonta Klubbers LEGAT til en kvindelig PhD studerende under 45 år indenfor

NATURVIDENSKAB ELLER TEKNOLOGI

De Danske Zonta Klubbers LEGAT til en kvindelig PhD studerende under 45 år indenfor NATURVIDENSKAB ELLER TEKNOLOGI

“Zonta Denmark Science and Technologi Scholarship/award for Woman under the age of 45 researching for a Ph. D Thesis”.
* Stipendiet er på 50.000 danske kroner samt betalt medlemsskab af en dansk Zontaklub i 2 år.
* Med tildeling af stipendiet følger en forpligtelse til at hold en Zonta forelæsning på en dansk læreanstalt eller skole (gymnasialt niveau) efter modtagerens eget valg, men i samarbejde med den stedlige Zontaklub.
* Stipendiet offentliggøres på Zonta Danmarks hjemmeside og i legatbogen samt ved opslag på relevante læreanstalter.
* Der anvendes ansøgningsskema, der forefindes på www.zonta.dk
* Ansøgningsfrist i 2017 er den 15. juli, og vinderen vil blive offentliggjort på landsmødet den 30 September 2017. Selve uddelingen vil finde sted på modtagerens universitet i forbindelse med modtagerens Zonta-forelæsning.
* Bedømmelsesudvalget består i 2017 af Zonta Danmarks Scholarship-udvalg samt Søren Holdt-Jensen, Aalborg Universitet og Henrik Birkedal, Aarhus Universitet.
* Medlemmer af danske Zontaklubber og deres familier kan ikke tildeles stipendiet.
* Spørgsmål om legatet kan rettes til Annette Flagstad på telefon 38 10 55 79 eller mail: annetteflagstad@gmail.com

Stipendiet blev uddelt i 2015 og uddeles igen i 2017, 2019 og 2021.

Ansøgningsblanket på dansk

Application form in english

Ansøgning sendes til:

Birthe Jastrup
Formand for Zonta Danmarks Scholarshipudvalg
Mail: jastrup@privat.dk
Mobil: 40 47 66 64