Nationale

PhD-stipendium på 50.000 kr.

For at sætte fokus på kvinders evner inden for naturvidenskab og teknologi har de danske Zonta klubber vedtaget at uddele et stipendium i 2015, 2017, 2019 og 2021 til en kvinde under 45 år, der er i gang med en PhD afhandling inden for naturvidenskab eller teknologi.

Stipendiet er på 50.000 kr. samt betalt medlemskab af en dansk Zonta klub i 2 år.

De Danske Zonta Klubbers LEGAT til en kvindelig PhD studerende under 45 år indenfor

NATURVIDENSKAB ELLER TEKNOLOGI

De Danske Zonta Klubbers LEGAT til en kvindelig PhD studerende under 45 år indenfor NATURVIDENSKAB ELLER TEKNOLOGI

“Zonta Denmark Science and Technologi Scholarship/award for Woman under the age of 45 researching for a Ph. D Thesis”.
* Stipendiet er på 50.000 danske kroner samt betalt medlemsskab af en dansk Zontaklub i 2 år.
* Med tildeling af stipendiet følger en forpligtelse til at hold en Zonta forelæsning på en dansk læreanstalt eller skole (gymnasialt niveau) efter modtagerens eget valg, men i samarbejde med den stedlige Zontaklub.
* Stipendiet offentliggøres på Zonta Danmarks hjemmeside og i legatbogen samt ved opslag på relevante læreanstalter.
* Der anvendes ansøgningsskema, der forefindes på www.zonta.dk
* Ansøgningsfrist i 2017 er den 15. juli, og vinderen vil blive offentliggjort på landsmødet den 30 September 2017. Selve uddelingen vil finde sted på modtagerens universitet i forbindelse med modtagerens Zonta-forelæsning.
* Bedømmelsesudvalget består i 2017 af Zonta Danmarks Scholarship-udvalg samt Søren Holdt-Jensen, Aalborg Universitet og Henrik Birkedal, Aarhus Universitet.
* Medlemmer af danske Zontaklubber og deres familier kan ikke tildeles stipendiet.
* Spørgsmål om legatet kan rettes til Annette Flagstad på telefon 38 10 55 79 eller mail: annetteflagstad@gmail.com

Stipendiet blev uddelt i 2015 og uddeles igen i 2017, 2019 og 2021.

Ansøgningsblanket på dansk

Application form in english

Ansøgning sendes til:

Birthe Jastrup
Formand for Zonta Danmarks Scholarshipudvalg
Mail: jastrup@privat.dk
Mobil: 40 47 66 64

Young Women in Public Affairs Award

Er du eller kender du en ung kvinde mellem 16 og 19 år under uddannelse, som:

  • Har engageret sig i frivilligt arbejde?
  • Er i besiddelse af lederegenskaber?
  • Har både et nationalt og et internationalt perspektiv på sit humanitære engagement for kvinders status?

Zonta uddeler et legat, hvor du bliver anerkendt for din indsats og får muligheden for at skabe netværk over hele verden med andre kvinder, som også er dedikerede til en indsats for bedre vilkår for kvinder.

Ansøgning og bilag med underskrifter skal sendes til din nærmeste Zontaklub – inden udløbet af den af klubben offentliggjorte frist.

Find en Zonta klub i nærheden af dig her.

Ansøgningsblanketten skal udfyldes på engelsk.
Ansøgningsblanket kan downloades her (link til skema). Du kan finde yderligere oplysninger om legatet på Zonta International.
Hvis du har brug for hjælp, inden du får kontakt til en klub, er du velkomment til at henvende dig til Zonta Danmarks YWPA-udvalg v/ Helle Klietsch, Zonta Sønderborg: hellekli@gmail.com