Projekter

Internationalt

En væsentlig indsat for Zonta er projekter målrettet kvinder i udviklingslandene, hvor projekterne målretter sig mod at styrke kvinders rettigheder, politisk, økonomisk, uddannelse og helbredsmæssigt. Projekterne indeholder typisk uddannelse, sanitære og helbredsmæssige forhold, landbrug og mikrolån til kvinder. Projekterne gennemføres typisk i samarbejde med FN og andre anerkendte NGO’er. Derudover gennemføres flere programmer og awards, som styrker og belønner kvinder og medvirker til at påvirke holdninger og adfærd.

Under internationale projekter kan du se et udvalg af de projekter, som støttes. Alle internationale projekter kan ses på zonta.org.

Nationalt og lokalt

I Danmark har vi fokus på projekter, der styrker og hjælper kvinder til udvikling. Det kan være gennem støtte til uddannelse, støtte til kvinder der har problemer fx i forhold til vold, misbrug eller manglende social integration og støtte. På landsmødet besluttes hvilke projekter, der skal støttes nationalt. Klubberne beslutter selv de projekter, som de ønsker at støtte lokalt.

Under nationale og lokale projekter kan du se et udvalg af de projekter, som støttes. Under de enkelte klubber kan du se alle klubbernes projekter.