Derfor hedder vi Zonta

logo_splittet6
Zonta emblemet består af 5 Siouxindianske tegn, som tilsammen danner ordet ZONTA, der betyder ærlig, værdig til tillid.

logo_splittet1
Symbolet, der betyder Lysstråle eller Solstråle. Betyder også Levende.

logo_splittet2
Dette symbol symboliserer det at være enige – være knyttet sammen om et bestemt formål.

logo_splittet3
Dette symbol betyder “at bære noget sammen”.

logo_splittet4
Dette symbol betyder Telt, eller Hytte og symboliserer en indendørs organisation.

logo_splittet5
På engelsk kaldes det square. Det betyder: ærlig, hæderlig.

Hvem er vi

Zonta International er en organisation og et netværk, der arbejder på at anerkende og styrke kvinder lokalt og internationalt. Zonta har 29.000 medlemmer i 63 lande.

Zonta ønsker en verden, hvor:

  • Kvinders rettigheder anerkendes som menneskerettigheder.
  • Hver eneste kvinde har mulighed for at udvikle og udnytte sine evner.
  • I en sådan verden har enhver kvinde adgang til alle ressourcer og er repræsenteret i besluttende organer på lige fod med mænd.
  • I en sådan verden lever ingen kvinde i frygt for vold.

Zonta er neutral med hensyn til partipolitik og religion.

International, national og lokal indsats

Zonta arbejder både internationalt, nationalt og lokalt gennem projekter, der skal styrke kvinder og forbedre kvinders vilkår. I samarbejde med FN gennemføres projekter til forbedring af kvinders sundhed og uddannelse.

I Danmark er der i alt 22 Zontaklubber. Se fordelingen på kortet på forsiden eller kig under ’Klubber’. Her kan du også læse mere om klubbernes møder, projekter og arrangementer. 

Klubliv, netværk og indsats

Medlemskab af Zonta giver et værdifuldt lokalt, nationalt og internationalt netværk, som kan bruges på det professionelle og personlige plan. Vi mødes en gang om måneden til et møde med et fagligt, kulturelt eller samfundsorienteret indhold og med tid til at tale sammen, udveksle tanker, ideer og holdninger. I klubberne udvikler og gennemfører vi en række projekter og arrangementer for at rejse midler – ud over vores kontingent – til at kunne støtte lokale, nationale og internationale serviceprojekter.