Derfor hedder vi Zonta

logo_splittet6
Zonta emblemet består af 5 Siouxindianske tegn, som tilsammen danner ordet ZONTA, der betyder ærlig, værdig til tillid.

logo_splittet1
Symbolet, der betyder Lysstråle eller Solstråle. Betyder også Levende.

logo_splittet2
Dette symbol symboliserer det at være enige – være knyttet sammen om et bestemt formål.

logo_splittet3
Dette symbol betyder “at bære noget sammen”.

logo_splittet4
Dette symbol betyder Telt, eller Hytte og symboliserer en indendørs organisation.

logo_splittet5
På engelsk kaldes det square. Det betyder: ærlig, hæderlig.

Hvem er vi

Zonta International er en af verdens førende organisationer af professionelle. Zonta styrker kvinder overalt i verden gennem serviceprojekter og er talerør for kvinders rettigheder.

Zonta ønsker en verden, hvor:

  • Kvinders rettigheder anerkendes som menneskerettigheder.
  • Hver eneste kvinde har mulighed for at udvikle og udnytte sine evner.
  • I en sådan verden har enhver kvinde adgang til alle ressourcer og er repræsenteret i besluttende organer på lige fod med mænd.
  • I en sådan verden lever ingen kvinde i frygt for vold.

Zonta er neutral med hensyn til partipolitik og religion.

International, national og lokal indsats

Zonta arbejder både internationalt, nationalt og lokalt gennem projekter, der skal styrke kvinder og forbedre kvinders vilkår. I samarbejde med FN gennemføres projekter til forbedring af kvinders sundhed og uddannelse.

Zonta findes i dag i 67 lande over hele kloden. I Danmark er der i alt 21 Zontaklubber. Se fordelingen på kortet på forsiden eller kig under ’Klubber’. Her kan du også læse mere om klubbernes møder, projekter og arrangementer. 

Geografisk opbygning

Zonta er globalt opdelt i 32 geografiske distrikter, som hver ledes af en Governor og en distriktsbestyrelse. Danmark hører til distrikt 13 sammen med Island, Norge og Litauen. Hvert af de fire lande er et ’area’, der ledes af en landsformand og en landsledelse. Det sidste led i kæden er klubberne – medlemmernes faste holdepunkt – som ledes af en klubformand og en klubledelse. Danmark har det største antal medlemmer i distrikt 13.Du kan læse mere om Zonta International på zonta.org og om distrikt 13 her.

Klubliv, netværk og indsats

I Zonta lægger vi stor vægt på at styrke og udbygge kontakten mellem medlemmerne og mellem klubberne. Medlemskab af Zonta giver et værdifuldt lokalt, nationalt og internationalt netværk, som kan bruges på det professionelle og personlige plan. Vi mødes en gang om måneden til et møde med et fagligt, kulturelt eller samfundsorienteret indhold og med tid til at tale sammen, udveksle tanker, ideer og holdninger. I klubberne udvikler og gennemfører vi en række projekter og arrangementer for at rejse midler – ud over vores kontingent – til at kunne støtte lokale, nationale og internationale serviceprojekter.

Zonta blev grundlagt i 1919

Den første Zontaklub så dagens lys i 1919 I Buffalo i staten New York. Zonta International blev stiftet i 1930 og har nu hovedkontor i Chicago, USA. I dag er der ca. 33.000 medlemmer i mere end 1.200 klubber i 67 lande.

Zonta blev startet af fem amerikanske kvinder, der en januaraften i 1919 var med som gæster i en Kiwani-klub i Buffalo. Denne klub havde kun mandlige medlemmer, og som et modstykke til mandlige klubber, besluttede de fem kvinder at grundlægge deres egen klub for kvinder.

Klubbens vigtigste formål skulle være at sætte normer for og udbrede rimelige erhvervs- og arbejdsprincipper, der i korte træk gik ud på, at kvinder kunne arbejde under samme vilkår og have samme rettigheder på arbejdsmarkedet som mænd.

Den første klub i Danmark blev stiftet den 16. maj 1935 og fik navnet Københavns Zontaklub. Du kan læse mere om historien her.