Landsmøde 2018

Zonta Næstved er vært for Zontas landsmøde 2018.

Landsmødet afholdes i Kursus- og Konferencecenter Smålandshavet, der ligger i hjertet af Karrebæksminde. Smuk natur, boder fra Zontaklubber og lokalområdet kan nydes i pauserne. Se fuldt program på bagsiden.
DATO: 21. TIL 23. SEPTEMBER 2018
ADRESSE:
ALLEEN 44
4736 KARREBÆKSMINDE

Læs mere om Landsmøde 2018 her.

Læs mere om boder, deltagerpriser mv. i “Praktisk info om Landsmødet 2018”

TILMELDING TIL LANDSMØDE 2018 VIA ZONTABILLETTEN

 

ENDELIG DAGSORDEN ZONTAS LANDSMØDE

Lørdag den 22. september 2018

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referenter og stemmetællere
  3. Registrering af stemmeberettigede delegater
  4. AD´s beretning 2016-2018
  5. Mål og strategi 2018-2020
  6. Godkendelse af regnskaber
  7. Forelæggelse af budgetter for de kommende 2 år samt godkendelse af kontingent for det kommende år
  8. Godkendelse af udlodning af midler fra Projektkontoen
  9. Indkomne forslag
   1. Forslag fra Zonta Esbjerg: Zonta Denmark Science and Technology Scholarship/award for a Woman under the age of 45 researching for a Ph. D Thesis uddeles fortsat i 2023 og 2025 . (Bilag 9I)
   2. Forslag fra Projektudvalget om 2 årlige håndværkerlegater á 7.500 kr. (Bilag 9II)
  • Forslag fra Eva Nielsen: (Bilag 9III)
   1. Drøftelse af Zonta International
   2. Feedback vedr. convention i Yokohama
   3. Fejring i Danmark af Zontas 100 års jubilæum
  1. Ansøgning om støtte til udgivelse af Zonta Internationals historie 1919-2019 i anledning af Zontas 100 års jubilæum. (Bilag 9IV)
  2. Forslag fra Kbhn. I: Kontingent til Area Denmark for medlemmer under 30 år er det halve kontingent”. (Bilag 9V)
  3. Forslag til opdatering af zonta.dk (Bilag 9VI)
  • Forslag til facebook-politik for danske Zonta-klubber (Bilag 9VII)
  1. Eventuelt
  2. Tid og sted for afholdelse af næste Landsmøde

 

Forslag fra udvalgene, som ønskes behandlet på landsmødet skal sendes (brev/email) til AD senest 60 dage før Landsmødets afholdelse. Det vil sige senest den 21. juli 2018.