Landsmøde 2017

Landsmødet er Areas højeste myndighed. Ansvaret for og ledelsen af Landsmødet påhviler AD. Landsmødet afholdes hvert år i deptember eller oktober. Det arrangeres på skift af klubberne.

Manual for afholdelse af Landsmøde

 

30. september, kl. 09-16: Landsmøde. Hotel Severin, Middelfart.