stolerække-300x120

SU er diskussionsforum for vedtægtsændringer og alle vigtige spørgsmål angående area 01. AD er formand for SU, Vice-AD er næstformand. SU mødet holdes hvert år i marts eller april måned. Iflg. vedtægternes § 5 består SU af klubformændene (ved dennes forfald en suppleant fra klubben) og landsledelsen.

SU træffer beslutning om størrelsen af rejsetilskud.

Forslag som ønskes behandlet på mødet skal være AD i hænde senest 30 dage før mødet.

SU-mødet 2018

Referat af SU møde den 17.03.17

Slides, distrikt 13

SU-mødet 2017

Referat af SU møde den 25.03.17

AD præsentation SU-møde 25-3-2017

Orientering om advocacy.

SU-mødet 2016

Referat af SU-mødet den 16. april 2016

Orientering fra AD.

SU-mødet 2015

Referat af SU mødet den 25. april 2015.  

Dagsorden for SU-møde 2015 

SU-møder

SU-mødet 2018

REFERAT AF SU-MØDET 17. MARTS 2018

Slides fremlagt på SU-mødet, distrikt 13

Mødeindkaldelse 

SU-møde den 17. marts 2018 kl. 10.00 -16.00

Hotel Plaza, Østre Stationsvej 24, 5000 Odense

Program:

Kl. 09.30 – 10.00: Ankomst og kaffe

Kl. 10.00 – 12.15: SU-møde

Kl. 12.15 – 13.00: Frokost

Kl. 13.00 – 16.00: SU-møde fortsat

Dagsorden for SU-mødet fremgår af nedenstående.

Ifølge gældende Area 01 vedtægters § 6 består samarbejdsudvalget af klubformændene (ved dennes forfald en stedfortræder), landsudvalgsformændene (ved dennes forfald en stedfortræder) samt Landsledelsen. AD er formand for SU, vice AD er næstformand for SU.

Alle medlemmer af Zonta er velkomne.

SU varetager følgende:

• At være debatforum for vedtægtsændringer.

• At være debatforum for vigtige spørgsmål vedr. Area 01.

Klubformænd/stedfortræder, landsudvalgsformænd/stedfortræder og landsledelsen deltager gratis og får transport godtgjort jf. beslutning på landsmøde 2014:

Bropenge refunderes til den for enhver tid gældende billigste BroBizz pris.

De første 50 km: kr. 0

Efterfølgende km fra hjemadresse til mødested pr.km kr. 0,50

Pris for øvrige deltagere: 430,00 kr. og betaler egen transport. Beløbet skal være indbetalt på konto 2291-8967408140 senest den 7.03.2018.

Sidste frist for tilmelding: den 7.3.2018 til landssekretær Ruth Høgh, mail: ruth@ruth.dk

Dagsorden for SU-mødet:

• Velkomst og præsentationsrunde v/ AD Lisbeth Løvenov

• Valg af dirigent

• Godkendelse af referat af landsmøde 2017 jf. § 4.4.1

• Nyt fra Distrikt 13 v/ Governor Elect Dorte Olesen

• Rejsekassen v/ Landskasserer Mette Kloster Blom

• Convention 2018

• Betydning for Zonta klubberne af EU’s persondataforordning og den nye danske Databeskyttelseslov.

• Workshop: Konkretisering af ideer til fælles landsprojekt v/ Projektudvalget og Landsledelsen

• Landsmøde 2018 v/ Næstved Zonta klub

• Evt.

Vi glæder os til at se så mange som muligt!

Med venlig hilsen fra Landsledelsen,

Lisbeth Løvenov, AD