stolerække-300x120

SU er diskussionsforum for vedtægtsændringer og alle vigtige spørgsmål angående area 01. AD er formand for SU, Vice-AD er næstformand. SU mødet holdes hvert år i marts eller april måned. Iflg. vedtægternes § 5 består SU af klubformændene (ved dennes forfald en suppleant fra klubben) og landsledelsen.

SU træffer beslutning om størrelsen af rejsetilskud.

Forslag som ønskes behandlet på mødet skal være AD i hænde senest 30 dage før mødet.

SU-mødet 2018

Referat af SU møde den 17.03.17

Slides, distrikt 13

SU-mødet 2017

Referat af SU møde den 25.03.17

AD præsentation SU-møde 25-3-2017

Orientering om advocacy.

SU-mødet 2016

Referat af SU-mødet den 16. april 2016

Orientering fra AD.

SU-mødet 2015

Referat af SU mødet den 25. april 2015.  

Dagsorden for SU-møde 2015 

SU-møder

SU-mødet 2019

SU-mødet 2019 er planlagt til den 23. marts kl. 10-16, Hotel Plaza, Østre Stationsvej 24, 5000 Odense C.