stolerække-300x120

SU er diskussionsforum for vedtægtsændringer og alle vigtige spørgsmål angående area 01. AD er formand for SU, Vice-AD er næstformand. SU mødet holdes hvert år i marts eller april måned. Iflg. vedtægternes § 5 består SU af klubformændene (ved dennes forfald en suppleant fra klubben) og landsledelsen.

SU træffer beslutning om størrelsen af rejsetilskud.

Forslag som ønskes behandlet på mødet skal være AD i hænde senest 30 dage før mødet.

SU-mødet 2017

Referat af SU møde den 25.03.17

AD præsentation SU-møde 25-3-2017

Orientering om advocacy.

SU-mødet 2016

Referat af SU-mødet den 16. april 2016

Orientering fra AD.

SU-mødet 2015

Referat af SU mødet den 25. april 2015.  

Dagsorden for SU-møde 2015 

SU-møder

SU-mødet 2018

Mødeindkaldelse 

SU-møde den 17. marts 2018 kl. 10.00 -16.00

Hotel Plaza, Østre Stationsvej 24, 5000 Odense

Program:

Kl. 09.30 – 10.00: Ankomst og kaffe

Kl. 10.00 – 12.15: SU-møde

Kl. 12.15 – 13.00: Frokost

Kl. 13.00 – 16.00: SU-møde fortsat

Dagsorden for SU-mødet følger.

Forslag til dagsorden sendes til Lisbeth Løvenov senest den 8. februar 2018.

Ifølge gældende Area 01 vedtægters § 6 består samarbejdsudvalget af klubformændene (ved dennes forfald en stedfortræder), landsudvalgsformændene (ved dennes forfald en stedfortræder) samt Landsledelsen.  AD er formand for SU, vice AD er næstformand for SU.

Alle medlemmer af Zonta er velkomne.

SU varetager følgende:

  • At være debatforum for vedtægtsændringer.
  • At være debatforum for vigtige spørgsmål  Area 01.

 

Klubformænd/stedfortræder, landsudvalgsformænd/stedfortræder og landsledelsen deltager gratis og får transport godtgjort jf. beslutning på landsmøde 2014:

Bropenge refunderes til den for enhver tid gældende billigste BroBizz pris.

De første 50 km:                                                                                  kr. 0

Efterfølgende km fra hjemadresse til mødested pr.km                       kr. 0,50