stolerække-300x120

SU er diskussionsforum for vedtægtsændringer og alle vigtige spørgsmål angående area 01. AD er formand for SU, Vice-AD er næstformand. SU mødet holdes hvert år i marts eller april måned. Iflg. vedtægternes § 5 består SU af klubformændene (ved dennes forfald en suppleant fra klubben) og landsledelsen.

SU træffer beslutning om størrelsen af rejsetilskud.

Forslag som ønskes behandlet på mødet skal være AD i hænde senest 30 dage før mødet.

SU-mødet 2018

Referat af SU møde den 17.03.17

Slides, distrikt 13

SU-mødet 2017

Referat af SU møde den 25.03.17

AD præsentation SU-møde 25-3-2017

Orientering om advocacy.

SU-mødet 2016

Referat af SU-mødet den 16. april 2016

Orientering fra AD.

SU-mødet 2015

Referat af SU mødet den 25. april 2015.  

Dagsorden for SU-møde 2015 

SU-møder

SU-mødet 2019

SU-mødet 2019 er planlagt til den 23. marts kl. 10-16, Hotel Plaza, Østre Stationsvej 24, 5000 Odense C.

 

REFERAT AF SU MØDE 23.319

 

Dagsorden

1. KL. 10.00-10.10: Velkomst og præsentation.

2. KL. 10.10-10.15: Godkendelse af referat fra Landsmødet (ligger på hjemmesiden).

3. Kl. 10.15-10.30: Klubvedtægter – orientering om konsekvensrettelser.

4. Kl. 10.30-12.15: Workshop – der skal forberede til endelig formulering af forslag, der sendes i web-afstemning.

* Definition af begreberne: Legater, projekter, donationer og fundraising

* Hvilke legater skal vi have og hvor store?

* Fordeling af projektmidler: 1/3 lokale – 1/3 nationale – 1/3 internationale og hvordan midlerne kanaliseres til projekterne

* Revision af udvalgsstruktur

Kl. 12.15-13.00 Frokost

5. KL. 13.00 – 13.45: Opsamling vedr. forslag til Web-afstemning

* Legater

* Legaternes størrelse

* Udvalgsstruktur

6. Kl. 13.45 – 14.15: Udvalgskommissorier, drøftelse af de fremlagte ændringsforslag (bilag)

7. Kl. 14.15- 15.00: Rejsepolitik – drøftelse inden forslaget sendes til webafstemning (bilag)

Kl. 15.00-15.15: Kaffe, som tages med til afslutning på mødet

8. KL. 15.15- 15.25: Orientering om forslag fra Eva Nielsen om Resolution til Convention 2020 vedr. offentliggørelse af dagsordener og referater fra Zonta International Board. Sendes til webafstemning. (Bilag)

9. Kl. 15.25-15.40: Orientering om 100 års aktiviteter, herunder præsentation af drejebog til Bobler og Banko. (Drejebogen ligger i dropbox tilgængelig for alle)

10. Orientering: Distriktsmødet i december, evt. sammenlægning af ledermøde og landsudvalgsmøde

11. Eventuelt