Regler for medlemskab

Du kan selv rette henvendelse til den Zonta klub, som du er interesseret i, for at høre om mulighederne for at blive medlem. Hvis I finder ud af, at et medlemskab vil være interessant for dig og for klubben, inviteres du som gæst til et kommende klubmøde, hvor I får lejlighed til at lære hinanden at kende og vurdere, om medlemskab er noget for dig. Hvis klubben og du er enige om det, inviteres du til medlemskab af klubben.

I klubberne søger vi at have spredning i profession, således at flest mulige brancher og erhverv er repræsenteret i den enkelte klub.

Zontaklubberne i Danmark kan også rette direkte henvendelse til potentielle medlemmer, fx på opfordring fra et af klubbens medlemmer.

For at blive medlem er det et krav, at man har et job med et selvstændig ansvar inden for det private erhvervsliv eller den offentlige sektor, eller at man driver selvstændig virksomhed. Mere end 100 brancher og erhverv er repræsenteret blandt de ca. 600 Zonta medlemmer i Danmark. I øjeblikket er der kun kvindelige medlemmer i Zonta Danmark, men i princippet kan også mænd, der kan gå ind for Zonta’s målsætning om fremme af kvinders status, optages.