Udvalget arbejder for at udbrede kendskabet til Zonta gennem kontakt til pressen og markedsføring på sociale medier.
Udvalget har ansvaret for at sikre opdatering af hjemmesiden.

Medieudvalget

Medlemmer – valgt på Landsmødet 2019:

Marianne Due, Hillerød
Mail: zontawebmaster@hotmail.com
Mobil: 23 68 28 10

Marie-Louise Biering-Nielsen, Zonta klub Sønderborg

Gitte Jarsbo, Zonta klub Aalborg

Ellen Bjerre, Zonta klub Lillebælt