Udvalget repræsenterer Zonta Danmark i Kvinderådet med det formål at synliggøre og fremme Zonta’s formål og resultater i møder, diskussioner, initiativer og opgaver.

Samtidig informerer udvalget jævnligt Zonta’s medlemmer om Kvinderådets aktiviteter. 

Repræsentation i Kvinderådet