Landsmøde 2018

TILMELDING TIL LANDSMØDET 2018

Den 15. juni er sidste dag for tilmelding, hvis du vil undgå at betale tillægsprisen. Tilmeldingen foregår online på www.zontabilletten.dk. Tryk her og kom direkte til billetsalg.

Efter den 15. juni, tillægges der 300 kr. og sidste tilmeldingsfrist er 1. august.

Se program mm. i invitationen her.

Læs om aktiviteter på Landsmødet, samt praktisk info her.

DAGSORDEN ZONTAS LANDSMØDE

Lørdag den 22. september 2018

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referenter og stemmetællere
  3. Registrering af stemmeberettigede delegater
  4. AD´s beretning 2016-2018
  5. Mål og strategi 2018-2020
  6. Godkendelse af regnskaber
  7. Forelæggelse af budgetter for de kommende 2 år samt godkendelse af kontingent for det kommende år
  8. Godkendelse af udlodning af midler fra Projektkontoen
  9. Indkomne forslag
   1. Forslag fra Zonta Esbjerg: Zonta Denmark Science and Technology Scholarship/award for a Woman under the age of 45 researching for a Ph. D Thesis uddeles fortsat i 2023 og 2025 . Bilag 9I
   2. Forslag fra Projektudvalget om 2 årlige håndværkerlegater á 7.500 kr. Bilag 9II
   3. Forslag fra Eva Nielsen: Bilag 9III
    Drøftelse af Zonta International
    Feedback vedr. convention i Yokohama
    Fejring i Danmark af Zontas 100 års jubilæum
   4. Ansøgning om støtte til udgivelse af Zonta Internationals historie 1919-2019 i anledning af Zontas 100 års jubilæum. Bilag 9IV
   5. Forslag fra Kbhn. I: Kontingent til Area Denmark for medlemmer under 30 år er det halve kontingent”. Bilag 9V
   6. Forslag til opdatering af zonta.dk Bilag 9V
   7. Forslag til facebook-politik for danske Zonta-klubber Bilag 9VII
  1. Eventuelt
  2. Tid og sted for afholdelse af næste Landsmøde

 

Forslag fra udvalgene, som ønskes behandlet på landsmødet skal sendes (brev/email) til AD senest 60 dage før Landsmødets afholdelse. Det vil sige senest den 21. juli 2018.