Landsmøde 2018

HUSK TILMELDING TIL LANDSMØDET 2018 – INDEN 15. JUNI

Den 15. juni er sidste dag for tilmelding, hvis du vil undgå at betale tillægsprisen. Tilmeldingen foregår online på www.zontabilletten.dk. Tryk her og kom direkte til billetsalg.

Efter den 15. juni, tillægges der 300 kr. og sidste tilmeldingsfrist er 1. august.

Se program mm. i invitationen her.

Læs om aktiviteter på Landsmødet, samt praktisk info her.

FORELØBIG DAGSORDEN ZONTAS LANDSMØDE

Lørdag den 22. september 2018

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referenter og stemmetællere
 3. Registrering af stemmeberettigede delegater
 4. AD´s beretning 2016-2018
 5. Mål og strategi 2018-2020
 6. Godkendelse af regnskaber
 7. Forelæggelse af budgetter for de kommende 2 år samt godkendelse af kontingent for det kommende år
 8. Godkendelse af udlodning af midler fra Projektkontoen
 9. Indkomne forslag
 10. Eventuelt
 11. Tid og sted for afholdelse af næste Landsmøde

 

Forslag fra udvalgene, som ønskes behandlet på landsmødet skal sendes (brev/email) til AD senest 60 dage før Landsmødets afholdelse. Det vil sige senest den 21. juli 2018.