Her finder du en række værktøjer, som du kan bruge i dit Zonta arbejde.

I værktøjskassen finder du links til relevante formularer for indberetninger til Zonta International og afrapporteringer til Zonta Danmark samt oplysninger og formularer vedr. indbetaling af kontingent.

Du finder også skabeloner til brev- og notatpapirer, til din anvendelse når du skriver f.eks. klubmødereferater, invitationer, breve m.v. samt designskabelon for power-point præsentation.

Du finder forskellige Zonta logo’er.

Endelig finder forskellige præsentationsmaterialer.

 

Værktøjskasse

Formularer

Formandsrapport 2017-2018  HENT HER
Skal både sendes til AD på mail:  Lisbeth.loevenov@gmail.com  og til  landssekretær på mail:ruth@ruth.dk senest 15. maj 2018.

Landsudvalgenes udvalgsrapport 2017-2018  HENT HER
Skal sendes til AD på mail:  Lisbeth.loevenov@gmail.com  senest 15. maj 2018.

Persondataforordningen (opdateret september 2018)
Her finder du politik, vejledninger og skabeloner til brug i klubberne i forhold til overholdelse af Persondataforordningen.

Persondatapolitik for Zonta Danmark
Vejledning til Zonta Klubber: “Sådan behandler vi persondata”
Information om behandling af persondata til medlemmer
Samtykkeerklæring – til medlemmer – Zonta International (.pdf)
Samtykkeerklæring – til medlemmer – DK
Samtykkeerklæring – brug af billeder og video
Samtykkeerklæring – legatansøgere
Samtykkeerklæring – øvrige frivillige
Aftale om fortrolighed og datasikkerhed – leverandører

Evaluering af projekter
Evalueringsskema til brug ved projekter i Zonta Danmark.

Skabeloner
Standard for klubvedtægter
Forside/rapporter
(word.doc)
Brevpapir (word-doc)
PowerPoint (designskabelon)
Find også alle værktøjer på Zonta Internationals hjemmeside zonta.org

Logoer
Zonta District 13 Area 1 logo horizontal red
Zonta District 13 Area 1 logo horizontal color
Zonta District 13 Area 1 logo horizontal BW
Zonta District 13 Area 1 logo vertical red
Zonta District 13 Area 1 logo vertical color
Zonta District 13 Area1 logo vertical BW
Zonta Rose

Manual til hjemmesiden

Brugermanual version 3 – 11.01.17 – til zonta.dk

Hvordan får jeg password til Zonta Internationals hjemmeside zonta.org

Hvordan bruger jeg Directory på Zonta Internationals hjemmeside zonta.org

Tip til PR
Her finder du vejledninger i at skrive en god pressemeddelelse, skabelon til navneomtaler, tip til pressekontakt og lidt om de sociale medier.

Zontas hjemmeside. Oplæg fra WEB- og PR-kursus den 5. maj 2018. (Marianne Due, Web- og PR-udvalget)

Zonta om pressemeddelelser og pressekontakt. Stikordsreferat fra WEB- og PR kursus den 14. januar 2017. (Dorthe Tronier, pr- og web-udvalget).

Pressemeddelelser, pressekontakt og sociale medier. Oplæg fra PR-kursus den 10. og 17. januar 2015. (Marianne Due, fmd. pr-udvalget).

Zonta i pressen.
 Oplæg fra PR-kursus den 17. januar 2015. (Dorte Olesen, pr-udvalget).

Skabelon til navneomtaler. Bemærk denne skabelon indeholder de gamle Zonta-logoer. Huske at skifte logoerne ud til de nye.

Håndbog i oprettelse af Facebook-sider.
Husk at dele dine pressemeddelelser internt i Zontanetværket via mail til alle formændene og på Zonta Danmarks sociale medier.

Husk at sende klubbens aktivitetskalender, nyheder om donationer og invitation til arrangementer og events til landswebmaster på zontawebmaster@hotmail.com

LinkedIN
Facebook
Twitter

Powerpointmaterialer
Her finder du informationsmateriale som powerpoint, som du kan bruge helt eller delvist.

ZONTA POWERPOINT fra Medlemsudvalget til præsentation af Zonta.
Bemærk powerpoint ligger her som pdf-fil. Ønskes powerpointfil henvises til dropboks.

Inge-Lise Søbjerg, Køge
Mail: soebjerg@oncable.dk
Tlf.: 56 65 62 44
Mobil: 28 69 40 68

FAKTA BOKS OM ZONTA

Skat og moms
For at hver klub kan blive godkendt til at udlodde midler og kunne angive legater til Skat er et momsnummer nødvendigt.

Hver klub samt Danmark skal betragtes som hver sin enhed, eftersom vi har hvert vort regnskab. Det betyder, at alle klubber samt Zonta Danmark skal have hvert sit cvr-nummer, som man ansøger om på virk.dk Ring evt. til VIRK, de er meget behjælpelige.

Efterfølgende skal kassereren have ansøgt om NemID medarbejdersignatur. En følgefordel er, at den enkelte klub kan få en ”foreningskonto” i banken, så kontoen ikke længere er registreret på kassereren personligt.

Læs hele vejledningen for håndtering af skat og momsfritagelse her.

Zontabilletten.dk
Zonta Aarhus II har indgået en aftale med billetsystemet Your Ticket og har fået oprettet gruppen: www.zontabilletten.dk. Det betyder, at alle Zonta-klubber i Danmark kan sælge billetter til både offentligheden og medlemmerne via zontabilletten.dk.

Systemet sparer penge til trykning af billetter, til forsendelse og anden distribution.

Kontakt Hys på telefon: 2227 1105 og/eller mail: hys@yourticket.dk.

Tip til indsamlinger
Der er mange regler at holde styr på, når en forening vil lave en indsamling. ISOBRO (Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation) har udgivet bogen ‘Opsamlet viden om indsamling‘, der er gratis tilgængelig i digitaliseret form. Bogen kommer rundt om emner som vedtægter, persondataloven, indsamlingslovgivning og meget mere. Der er også tips til fundraising.

Øvrige manualer

Vejledning linkedIn-grupper