Zonta og Soroptimisterne sammen om støtte til KVINFO

KVINFO udøver en unik indsats for at skaffe og formidle viden samt facilitere dialog i skoler og andre platform om køn, ligestilling og rettigheder med fuld respekt for kultur og historier.

KVINFOs mentornetværk bidrager til en bedre integration af udenlandske kvinder i det danske samfund.

KVINFO spiller også en vigtig rolle, når statistik og fakta om køn og ligestilling skal formidles.

Det er nogle af de budskaber, som  Zonta Danmarks landsformand Lisbeth Løvenov sammen med unionspræsident for Soroptimist International, Danmark, Karen-Lisbeth Jacobsen har sendt i et åbent brev til fem ministre.

Læs brevet her