Zonta Danmark indkalder ansøgere

Jane M. Klausman, Women in Business Scholarship.

Zonta Danmark indkalder ansøgere til Jane M Klausman Scholarship 2023, der udbydes i
Zonta Distrikt 13, der omfatter Danmark, Norge, Island og Litauen.
Målgruppe: kvindelige business-studerende mellem 2.-5.år på studiet.
Legatsum: er på 5000 USD.


Zonta Danmark vælger en dansk kandidat blandt ansøgerne fra de danske
uddannelsesinstitutioner , og vedkommende får en dansk pris på 5000 kr. uafhængigt af,
om hun vinder selve JMKlausman Scholarship .
Ansøgningsfrist: 15. juni 2023 til den lokale klub.
link til ansøgningsskema
Spørgsmål vedr. legatet kan sendes til Ane Hejlskov Jacobsen.

e mail: ane@hejlskovjacobsen.dk

Legatansøgningen sendes til formanden for den lokale Zonta klub eller til
Scholarshipudvalget c/o Ane Hejlskov Jacobsen, ane@hejlskov-jacobsen.dk
Du kan læse mere om Zonta, finde din lokale klub på www.zonta.dk
Legatudvalget vedr. videregående uddannelser,
Zonta Danmark – februar 2023.