Zonta Say’s No


Zonta Danmark tilslutter sig den internationale kampagne Zontasays NO to violence against women

 

Zonta klubber over hele verden deltager i forskellige aktiviteter for at øge fokus på emnet.

 

 

Ingen kvinde skal leve i frygt for vold eller blive udsat for vold. Det et stort mål, og Danmark er ikke i nærheden af at nå det mål.

 

I Danmark er hvert 4. drab et drab på en partner eller en tidligere partner. De fleste dræbte er kvinder.

Dette er den hyppigste drabstype. Der har siden 2017 været 46 drab af den type. Der er således flere af denne drabstype end der er banderelaterede drab! Det er fortsat nødvendigt at bekæmpe vold og drab på kvinder.

I juni 2022 kort før valget udkom regeringen med en handlingsplan mod partnervold og partnerdrab, med 22 initiativer, som har til formål at opdage, handle og stoppe volden. Vi bakker op om den handleplan og opfordrer politikere og myndigheder til at følge op.

 

Vi hilser også velkommen til Politikens initiativ: Politiken har skabt en database, der omhandler disse drab. Der er offentlig adgang til databasen og artiklerne om emnet via Politikens hjemmeside. En samlet analyse og løbende opfølgning er et skridt på vejen.

 

Problemet skal tages alvorligt, der skal aktivt arbejdes på at sikreen forbedring af både den fysiske sikkerhed og retssikkerheden for truede partnere og deres børn. Det handler om fokus på problemstillingerne og om uddannelse af de personer, der arbejder med familierne, myndighedspersoner, skolelærere, pædagoger, ansatte i Familieretshuset m.fl. bliver i stand til se krisetegnene og agere relevant. Det handler også om, at politiet får redskaber til og uddannelse i f.eks. forebyggelse af eskalation af voldssager i familierne, før de bliver til drabssager!

 

De kommende 16 dage sætter Zonta Danmark og Zonta klubberne i Danmark fokus på et nej til vold mod kvinder og et ja til ligestilling