Landsmøde lørdag den 14. november – virtuelt møde via Teams

Datoen er lørdag d. 14. november, kl. 11-16 – årsmødet afholdes virtuelt via Teams (Se brev til klubformænd her).

Dagsorden

Endelig dagsorden publiceret tirsdag den 13. oktober 2020.

1. Valg af dirigent

2. Valg af referenter og stemmetællere

3. Registrering af stemmeberettigede delegater

4. AD`s beretning. Bilag 4.1

· Klubbernes rapporter. Bilag 4.2

· Landsudvalgenes rapporter. Bilag 4.3

5. Godkendelse af regnskaber. Bilag 5.1

6. Mål- og strategi for 2020 – 2022. Bilag 6.1

7. Forelæggelse af budgetter for de kommende 2 år samt godkendelse af kontingent for det kommende år. Bilag 7.1

8. Godkendelse af udlodning af midler fra projektkontoen – kontoen er sat i bero

9. Indkomne forslag – ingen

10. Valg til stående udvalg – ingen

11. Eventuelt

12. Tid og sted for afholdelse af næste landsmøde – kort møde i 2021 – stort møde i 2022 i Hillerød

Karen Marie Hougård

AD Zonta Danmark


Begivenhedsdetaljer

  • Date: