SU – Samarbejds Udvalgs møde i Zonta Danmark

SU-møde lørdag d. 21.marts 2020 kl. 10 – 16

Sted: Kursuscenter Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart

Mødet er for klubformænd og udvalgsformænd jf. vedtægterne § 6, men alle klubmedlemmer har ret til at deltage, og Landsledelsen opfordrer alle interesserede til at deltage

 

Tilmelding til mødet senest d. 7. marts 2020 til AD Aase Schmidt aase.v.schmidt@gmail.com

Foreløbig dagsorden

Kl. 9.30 – 10.00 Ankomst og mulighed for kaffe/the morgenbrød

Kl. 10.00 – 10.30 Velkomst og præsentation

Kl. 10.30 – 12.00 Godkendelse af landsmødereferat (referatet ligger på hjemmesiden)

Udvalgskommissorier til godkendelse

Advocacy – afrapportering fra platforme

· UN v. Hanne Friis

· Kvinderådet v. Shideh Pourzahed, Ann Karin Vestergaard

· Eksempler fra klubberne – meld jer gerne ind med et kort oplæg

Nyt fra Governor Dorte Olesen og D13

”Hængepartier” fra dette biennium

Forslag fra klubber/medlemmer om emner til drøftelse på Landsmøde 2020?

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost

Kl. 13.00 – 16.00 Arbejde lokalt – bidrage internationalt

· Hvor ligger motivationen ift. medlemstrivsel og engagement?

Indkommende forslag

Convention

De bedste zontahilsener

Aase Schmidt, AD, Area1, D13

 

SU lørdag d. 21.marts 2020 kl. 10 – 16

Sted: Kursuscenter Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart


Begivenhedsdetaljer

  • Date: