Zonta lederseminar – Odense

Zontas årlige lederseminar. Hotel Plaza, Østre Stationsvej 24, 5000 Odense C

 

Dagsorden

                     

09.30                                   Ankomst, kaffe og brød

 

10.00                                  Velkomst v. AD Aase Schmidt og præsentation af

 • Landsledelsen
 • Dagens program

 

10.10                                   Præsentationsrunde

 

10.30                                   Zonta som organisation

 • Vision-mission og Zontas kerneværdier
 • Club-, area-, district- og ZI
 • Vigtige deadlines
 • Hjemmesider og værktøjer
 • Drift/administration, projekter og økonomi – helt overordnet
 • Medlemsudfordringer/muligheder
 • Summemøde: Er der noget, vi skal have uddybet på kommende møder?

 

11.45                                   Convention 2018

 • Kort oversigt over vigtige beslutninger

 

12.15                                   Frokost

 

13.00               Workshops:

 • Ledertræning: hvorfor, hvordan….
 • Forventninger til Landsledelsen

 

13.45                                   Stjernestunder og udviklingsfelter – erfaringsudveksling med hjemmeopgave

 • Hver deltager/klub har hjemmefra identificeret 3 elementer i klubbens liv/virke, som fungerer godt, giver stolthed og/eller god energi i klubben samt 1 element, man kunne ønske at udvikle eller forbedre. Skriv på vedhæftede ark og medbring til mødet.

 

14.45               Zonta E-learningsmuligheder v. Jane Andersen  – kaffe under dette punkt

                                           

15.30               Dagsorden Landsmøde

 

15.50               Afslutning


Begivenhedsdetaljer

 • Date: