Landsmøde 2018

Se program mm. i invitationen her.

Læs om aktiviteter på Landsmødet, samt praktisk info her.

Referat

Herunder finder du referat og de bilag, fra Landsmødet 2018, der ikke fremgår af dagsordenen

REFERAT AF LANDSMØDE 2018 

Oplæg til first-timer-mødet 2018

Møde for delegater 22.09.2018

Mål og strategi

 

DAGSORDEN ZONTAS LANDSMØDE
Zonta landsmøde – endelig dagsorden 210818

Lørdag den 22. september 2018

BEMÆRK: DAGSORDEN HERUNDER ER OPDATERET DEN 030918. FORSLAG PKT 7.9 FRA 100 ÅRS UDVALGET, DER VAR MODTAGET RETTIDIGT, ER TILFØJET, OG DOBBELTPUNKT OM UDLODNING AF PROJEKTMIDLER FRA PROJEKTKONTOEN ER FJERNET.

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referenter og stemmetællere
  3. Registrering af stemmeberettigede delegater
  4. AD´s beretning 2016-2018  Bilag 4I
   Udvalgsrapporter 2017-18 Bilag 4II
   Klubrapporter 2017-18 Bilag 4III
  5. Mål og strategi 2018-2020
  6. Godkendelse af regnskaber Bilag 6
  7. Indkomne forslag
   1. Forslag fra Zonta Esbjerg: Zonta Denmark Science and Technology Scholarship/award for a Woman under the age of 45 researching for a Ph. D Thesis uddeles fortsat i 2023 og 2025 . Bilag 9I
   2. Forslag fra Projektudvalget om 2 årlige håndværkerlegater á 7.500 kr. Bilag 9II
   3. Forslag fra Eva Nielsen: Bilag 9III
    Drøftelse af Zonta International
    Feedback vedr. convention i Yokohama
    Fejring i Danmark af Zontas 100 års jubilæum
   4. Ansøgning om støtte til udgivelse af Zonta Internationals historie 1919-2019 i anledning af Zontas 100 års jubilæum. Bilag 9IV
   5. Forslag fra Kbhn. I: Kontingent til Area Denmark for medlemmer under 30 år er det halve kontingent”. Bilag 9V
   6. Forslag til opdatering af zonta.dk Bilag 9V
   7. Forslag til facebook-politik for danske Zonta-klubber Bilag 9VII
   8. Forslag til ændring af vedtægter Bilag 9VIII
   9. Forslag fra 100 års udvalget. Bilag 9IX
  8. Forelæggelse af budgetter for de kommende 2 år samt godkendelse af kontingent for det kommende år Bilag 7
  9. Godkendelse af udlodning af midler fra Projektkontoen
  1. Eventuelt
  2. Tid og sted for afholdelse af næste Landsmøde

 

Forslag fra udvalgene, som ønskes behandlet på landsmødet skal sendes (brev/email) til AD senest 60 dage før Landsmødets afholdelse. Det vil sige senest den 21. juli 2018.