Landsmøde 2020

Datoen er lørdag d. 14. november, kl. 11(10)-16 på konferencehotellet Severin i Middelfart.

Mødet vil være et kombineret møde med et kort landsmøde efterfulgt af det møde for klubformænd og landsudvalg, som også skal afholdes i november.

På grund af corona er der begrænsede pladsforhold, som vil være forbeholdt delegater, klubformænd (der regnes med et stort sammenfald af disse deltagere) og udvalgsformænd + 1 deltager pr. udvalg. Er der ledige pladser vil landsledelsen fordele disse pladser jævnt i forhold til klubbernes størrelse og indkomne ønsker.

Dagsorden ifølge Zonta Danmarks vedtægter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referenter og stemmetællere

3. Registrering af stemmeberettigede delegater

4. AD`s beretning

5. Godkendelse af regnskaber

6. Forelæggelse af budgetter for de kommende 2 år samt godkendelse af kontingent for det kommende år

7. Godkendelse af udlodning af midler fra projektkontoen

8. Indkomne forslag

9. Valg til stående udvalg

10. Eventuelt

11. Tid og sted for afholdelse af næste landsmøde

Evt. forslag bedes sendt til undertegnede senest d. 19. sept. (kmho@outlook.dk).

Endelig dagsorden for landsmødet udsendes af AD senest 14. oktober.

Anmeldelse af delegater skal sendes senest 14 dage før landsmødet til Karen Marie.

På grund af den usædvanlige situation bliver der ikke opkrævet deltagergebyr, og der bliver ikke udbetalt tilskud.

Karen Marie Hougård

AD Zonta Danmar