Landsmøde 2020

Datoen er lørdag d. 14. november, kl. 11-16 – årsmødet afholdes virtuelt via Teams (Se brev til klubformænd her).

Dagsorden

Endelig dagsorden publiceret tirsdag den 13. oktober 2020.

1. Valg af dirigent

2. Valg af referenter og stemmetællere

3. Registrering af stemmeberettigede delegater

4. AD`s beretning. Bilag 4.1

· Klubbernes rapporter. Bilag 4.2

Bilag 4.2 Zonta-Lillebælt-Formandsrapport-2020  (manglede i bilag 4.2, oploadet 26.10.20)

· Landsudvalgenes rapporter. Bilag 4.3

5. Godkendelse af regnskaber.

Bilag 5.1 Regnskab 2019-20, projekt, endeligt

Bilag 5.2 Driftsregnskab 20-21 + budget endeligt

Bilag 5.3 Balance 2019-20, drift og projekt, endeligt

Bilag 5.4 Revisionspåtegning, ZD 2019-20

Bilag 5.5 Ledelsespåtegning, regnskab, 2019-20

6. Mål- og strategi for 2020 – 2022. Bilag 6.1

7. Forelæggelse af budgetter for de kommende 2 år samt godkendelse af kontingent for det kommende år. Bilag 5.2 Driftsregnskab 20-21 + budget endeligt

8. Godkendelse af udlodning af midler fra projektkontoen – kontoen er sat i bero

9. Indkomne forslag – ingen

10. Valg til stående udvalg – ingen

11. Eventuelt

12. Tid og sted for afholdelse af næste landsmøde – kort møde i 2021 – stort møde i 2022 i Hillerød

Karen Marie Hougård

AD Zonta Danmark