Landsmøde 2021

REFERAT OG BILAG FRA LANDSMØDE 2021

Referat af Landsmøde 2021

Gender Equality_UV platform LM_25.09.21_(7) (Ligger her som pdf men kan rekvireres som powerpoint)

 

Adresse: Hotel Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart

Datoen er lørdag d. 25. sept. kl. 11.00 – 16.00

Bemærk møde for førstegangsdeltagere, firstimere og delegerede kl. 10-10.45, hvor procedure og dagsorden gennemgås.

Der vil være morgenkaffe ved ankomst fra kl. 9.30 og frokost cirka kl. 13.

Rejsetilskud efter gældende regler: Bilag 6.1.2 Principper for udbetaling af tilskud til rejseaktiviteter til medlemmer af ZD

 

Ved landsmødet overrækkes to af Zontas legater umiddelbart inden frokost.

 

 

Endelig dagsorden

 

1. Valg af dirigent

2. Valg af referenter og stemmetællere

3. Registrering af stemmeberettigede delegater

4. ADs beretning.

5. Godkendelse af regnskaber.

6. Forelæggelse af budgetter for de kommende 2 år samt godkendelse af kontingent for det kommende år.

    • Budgetforslag indgår i bilagene under punkt 5.
    • Rejsetilskud. Under behandlingen af budgettet tages der også stilling til rejsetilskud fra Zonta Danmark

7. Godkendelse af udlodning af midler fra projektkontoen. 

8. Indkomne forslag. Sendes til AD Karen Marie Hougaard senest d. 26.07.21. kmho@outlook.dk

9. Valg af AD og vice-AD

10. Valg af landskasserer og suppleant

11. Valg af revisor og revisorsuppleant

12. Valg af stående udvalg

  • Legatudvalg 1
  • Legatudvalg 2
  • Medieudvalget
  • Medlemsudvalget
  • Repræsentation i Kvinderådet
  • Valgudvalget

13. Eventuelt

14. Tid og sted for afholdelse af næste landsmøde i Hillerød

 

Karen Marie Hougård

AD Zonta Danmark