Landsmøde 2021

Adresse: Hotel Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart

Datoen er lørdag d. 25. sept. kl. 11.00 – 16.00

Bemærk møde for førstegangsdeltagere, firstimere og delegerede kl. 10-10.45, hvor procedure og dagsorden gennemgås.

Der vil være morgenkaffe ved ankomst fra kl. 9.30 og frokost cirka kl. 13.

Pris 600,- kr/deltager

Tilmelding senest den 25. juli 2021

Rejsetilskud efter gældende regler: Bilag 6.1.2 Principper for udbetaling af tilskud til rejseaktiviteter til medlemmer af ZD

 

 

 

Foreløbig dagsorden

 

1. Valg af dirigent

2. Valg af referenter og stemmetællere

3. Registrering af stemmeberettigede delegater

4. ADs beretning.

· Klubbernes rapporter.

· Landsudvalgenes rapporter.

5. Godkendelse af regnskaber.

6. Forelæggelse af budgetter for de kommende 2 år samt godkendelse af kontingent for det kommende år.

7. Godkendelse af udlodning af midler fra projektkontoen. 

8. Indkomne forslag. Sendes til AD Karen Marie Hougaard senest d. 26.07.21. kmho@outlook.dk

9. Valg af AD og vice-AD

10. Valg af landskasserer og suppleant

11. Valg af revisor og revisorsuppleant

12. Valg af stående udvalg

   Legatudvalg 1

   Legatudvalg 2

   Medieudvalget

   Medlemsudvalget

   Repræsentation i Kvinderådet

   Valgudvalget

13. Eventuelt

14. Tid og sted for afholdelse af næste landsmøde i Hillerød

 

Karen Marie Hougård

AD Zonta Danmark