Landsmøde 2021

REFERAT OG BILAG FRA LANDSMØDE 2021

Referat og bilag fra landsmødet findes i Zonta Danmarks dropbox

Gender Equality_UV platform LM_25.09.21_(7) (Ligger her som pdf men kan rekvireres som powerpoint)

Adresse: Hotel Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart

Datoen er lørdag d. 25. sept. kl. 11.00 – 16.00

Bemærk møde for førstegangsdeltagere, firstimere og delegerede kl. 10-10.45, hvor procedure og dagsorden gennemgås.

Rejsetilskud efter gældende regler: Bilag 6.1.2 Principper for udbetaling af tilskud til rejseaktiviteter til medlemmer af ZD

Endelig dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Valg af referenter og stemmetællere

3. Registrering af stemmeberettigede delegater

4. ADs beretning.

 • Klubbernes rapporter. 
  • Bilag 4.1 Zonta Klub Formandsrapporter 2021, samlet
 • Landsudvalgenes rapporter.
  • Bilag 4.2 Landsudvalgsrapporter samlet
 • ADs beretning
  • Bilag 4.3 AD beretning 21 07-09 pdf

5. Godkendelse af regnskaber.

  • Bilag 5.1.1 ZD regnskab 20-21 og budget 21-22 projekt bestyrelsens anbefaling til landsmødet (1)
  • Bilag 5.1.2 ZD regnskab 20-21 og budget 21-22 drift bestyrelsens anbefaling til landsmødet (1)
  • Bilag 5.1.3 ZD regnskab 20-21 og budget 21-22 balance bestyrelsens anbefaling (1)

6. Forelæggelse af budgetter for de kommende 2 år samt godkendelse af kontingent for det kommende år.

  • Budgetforslag indgår i bilagene under punkt 5.
  • Rejsetilskud. Under behandlingen af budgettet tages der også stilling til rejsetilskud fra Zonta Danmark

7. Godkendelse af udlodning af midler fra projektkontoen. 

8. Indkomne forslag. Sendes til AD Karen Marie Hougaard senest d. 26.07.21. kmho@outlook.dk

 • Gender Equality, økonomisk støtte
  • Bilag 8.1.1 GE Styregruppens forslag til landsmødet 2021 (4)
  • Bilag 8.1.2 GE Styregruppe og arbejdsgruppe_22.06.21
 • Nedsættelse af kvindepolitisk udvalg
  • Bilag 8.2 Forslag til landsmødet – kvindepolitisk udvalg 06-06

9. Valg af AD og vice-AD

10. Valg af landskasserer og suppleant

11. Valg af revisor og revisorsuppleant

12. Valg af stående udvalg

 • Legatudvalg 1
 • Legatudvalg 2
 • Medieudvalget
 • Medlemsudvalget
 • Repræsentation i Kvinderådet
 • Valgudvalget

13. Eventuelt

14. Tid og sted for afholdelse af næste landsmøde i Hillerød

 

Karen Marie Hougård

AD Zonta Danmark