Landsmøde 2022

Landsmødet 2022 foregår i weekenden den 16. – 18. september 2022 i Hillerød.

ZONTA DANMARK LANDSMØDE/GENERALFORSAMLING 17. SEPTEMBER 2022

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referenter og stemmetællere
 3. Registrering af stemmeberettigede delegater
 4. AD´s beretning – bilag (AD’s beretning, FA’s beretning, klubrapporter og landsudvalgsrapporter)
 5. Godkendelse af regnskaber
 6. Forelæggelse af budgetter for de kommende 2 regnskabsår samt godkendelse af kontingent for det kommende regnskabsår samt rejserefusionspolitik
 7. Godkendelse af udlodning af midler fra Projektkontoen
 8. Godkendelse af kommissorium for Medieudvalget og Kvindepolitisk udvalg
 9. Indkomne forslag
  • Forslag 1 – Deltagelse i Folkemøde
  • Forslag 2 – Produktion af præsentationsvideo
  • Forslag 3 – Convention i Copenhagen 2028
  • Forslag 4 – Interdistriktsmøde i København 2025
  • Forslag 5 – Zonta says no/ fælles tema i november – gør Danmark orange
 10. Suppleringsvalg til stående udvalg
  1. Landsvalgudvalget 2/3 nye medlemmer
  2. Landsmedieudvalget 2 nye medlemmer
  3. Landsmedlemsudvalget 1 nyt medlem
 11. Eventuelt
 12. Tid og sted for afholdelse af næste Landsmøde

Bilag er udsendt pr. mail til delegerede