Vores overordnede mål er: 

Vi skal synliggøre Zontas arbejde for at forbedre kvinders vilkår verden over.

Vi skal synliggøre Zontas rolle i det danske samfund.

Vi skal styrke samarbejdet og samhørigheden mellem de danske Zonta klubber.

Zonta Danmark skal fremstå som en naturlig lokal og national aktør i kvindepolitiske spørgsmål.

Mål og strategi

Mål og strategi 2016 -18 for Area 1

Klubberne

  • Øge medlemstallet med 5 procent
  • Etablere mindst en ny klub
  • 100 procent af alle klubprojekter skal have focus på kvinder og piger
  • Fællesprojekter gennemføres kun sammen med ligesindede organisationer
  • Klubberne donerer mindst 1/3 til internationale projekter
  • Tiltrække yngre medlemmer og fastholde de nuværende ved et godt klubmiljø

 

 PR og kommunikation

  • Synliggøre Zontas arbejde for at forbedre kvinders vilkår både lokalt, nationalt og internationalt
  • Medlemmerne får øget kendskab til det internationale arbejde ved at benytte de informationer og anvende de redskaber, der ligger på Zonta.org

  • Øge anvendelsen af digital kommunikation klubber og medlemmer imellem gennem digitale og sociale medier

  • Klubberne får større kendskab til hinandens arbejde