Zonta Kbh II donation til Kirkens Korshærs indsats målrettet kvinder i familier i opbrud.

Donationen på 20.000 kr. – med forventning om yderligere 20.000 kr. i 2017 – skal anvendes til vejledning og støtte til unge kvinder, som ønsker at tage en uddannelse.

Zontas formål er at forbedre kvinders status på de juridiske, politiske, økonomiske, uddannelses-, sundheds- og erhvervsmæssige områder gennem lokale projekter. Derfor var vi ikke i tvivl om, indsatsen indfrier vores formål.

Vi er glade, men også stolte over, at kunne være med i udviklingen af de unge kvinder gennem rådgivning og undervisning, så den unge hele tiden bliver mere og mere selvhjulpen og i stand til at tage en uddannelse og tage vare på sin egen udvikling for, hvordan hun ønsker at livet skal forme sig.

Donationen skal gøre det muligt at yde tilskud til udgifter i forbindelse med uddannelse – såsom studiematerialer og studierelaterede aktiviteter.

Kirkens Korshær har løbende ændret sine aktiviteter i takt med samfundets udvikling, og på den måde er formålet stadig relevant, som det blev sagt ved grundlæggelsen i oktober 1912: At hjælpe mennesker i nød, uanset baggrund og tro.

Lone Christensen, formand for Kbh II sagde i forbindelse med overrækkelsen: ”Jeg har bemærket mig, at dette hus på Drejervej havde rejsegilde i maj 1942, for på det tidspunkt at bidrage til den basale mangel på. bl.a. tøj, mad og brændsel samt hjælp og støtte i livets udfordringer især under krigen.  Husets daværende leder udtalte på den tid: ”Vi kan måske ikke ændre samfundet, men vi kan i mangfoldige tilfælde lindre og trøste, og måske endda opmuntre én og anden til på ny at fatte mod”. Disse udtalelser er nærmest en tilfældig forlængelse af Zonta logoets betydning.

Logoet er sammensat af tegn fra Sioux-indianerne, som tilsammen danner ordet ZONTA, der betyder ærlig og værdig til tillid”.

Billedet er fra overrækkelsen af donationen hos Kirkens Korshær.

Lone Christensen (stående) overrækker Zonta Kbh II's donation til Hanne Okwera, leder af Kirkens Korshær.
Lone Christensen (stående) overrækker Zonta Kbh II’s donation til Hanne Okwera, leder af Kirkens Korshær.

Fakta om Zonta
Zonta Danmark er en del af Zonta International, en af verdens førende organisationer af professionelle. I Danmark findes i alt 23 klubber, hvor af Kbh II er en.

Zonta styrker kvinder overalt i verden gennem serviceprojekter og er talerør for kvinders rettigheder. Yderligere information om Zonta findes her.

Yderligere information kontakt klubbens formand Lone Christensen, lc@aktivguld.com