Nyheder

Zonta Danmarks legat til PhD-studerende indenfor naturvidenskab og teknologi kan søges nu

For at støtte kvinder indenfor naturvidenskab og teknologi har de danske zontaklubber siden 2015 hvert andet år uddelt et legat til en kvindelig PhD studerende under 45 år indenfor disse fag. Legatet er på 30.000 kr. og betalt medlemskab af en dansk zontaklub i 2 år.

Legatet for 2021 kan nu søges.

Deadline 15. juli 2021.

Spørgsmål vedrørende legatet besvares af Birthe Jastrup mail: jastrup@privat.dk, mobil 40 47 66 64

Ansøgningsskema på dansk klik her

Ansøgningsskema på engelsk klik her

Zonta Hillerød inviterer udstillere til Kvinder & Kunst

Zonta Hillerød åbner nu for udstillere til Kvinder & Kunst 2020. Udstillingen foregår i weekenden 20. – 21. november 2021 i Royal Stage.
Det er 14. gang, at Zonta Hillerød arrangerer Kvinder & Kunst, hvor mere end 60 kunstnere og kunsthåndværkere viser billedkunst, skulpturer, smykker, unikatekstiler, keramik og glas. Overskuddet fra udstillingen gives videre til projekter, der styrker kvinder og piger både lokalt og internationalt.

Sidste år måtte udstillingen aflyses på grund af Covid -19, men i 2019 donererede Zonta Hillerød hele overskuddet på mere end 100.000 kr. til Zonta Internationals projekter, Bydelsmødrene i Hillerød Øst, Zonta Hillerøds Studielegat og Danmarksindsamlingen m.fl.

Zonta Hillerød er et lokalt netværk, der er en del af den internationale organisation Zonta International. Klubbens medlemmer er engagerede kvinder med erhvervserfaringer fra forskellige brancher, der er drevet af et fælles ønske om sammen at gøre verden til et bedre sted for alle kvinder ved at skabe muligheder for at piger og kvinder får lige adgang til at uddanne eller videreuddanne sig. Zontas mærkesager er også at bekæmpe børneægteskaber og vold mod kvinder og derfor går en andel af overskuddet til dette arbejde.

Derudover uddeler Zonta Hillerød hvert år et studielegat. Det er et rejselegat for fagligt dygtige kvinder med tilknytning til Hillerød, der ønsker at dygtiggøre sig i udlandet.

Du kan læse meget mere om udstillingen på vores hjemmeside www.kvinderogkunst.dk.

Yderligere oplysninger: Anette Thomasen, 4055 3033.

Nyhedsbrev fra Foundation Ambassador

 

Kære Zonta Klub formand og Zonta Klub medlemmer

Vi nærmer os Kvindernes Internationale Kampdag, den 8. marts – en dag, som i Zonta sammenhæng bliver benævnt Zonta Rose Day.

Med dette brev, vil jeg som Foundation Ambassador, skabe opmærksomhed på Rose Day i Zonta og muligheden for at gøre en ekstra indsats/forskel for piger og kvinder, der har behov for bedre livsvilkår. Det være sig lokalt, nationalt eller internationalt.

Flere klubber har fundraising arrangementer den 8. marts og skaffer derved penge til donationer, men Corona pandemien gør det ikke nemt for os. Denne pandemi påvirker selvfølgelig os her i vores del af verden, men jeg tør slet ikke tænke på, hvordan pandemien rammer piger og kvinder, der i forvejen har uhyrlige og vanskelige livsvilkår.

Hvis vi en gang imellem glemmer (fortrænger) virkeligheden og det faktum, at der stadig er behov for at kæmpe for pigers og kvinders vilkår, ja så kan vi bare slå op i avisen. I lørdags, den 27. februar 2021 stod der følgende i Berlingske.

”Piger mister stemmen, kvinder skal tage den tilbage”

Kronikken slutter med følgende tekst:

”For at gøre det trygt at bryde tavsheden, kan vi starte med hinanden. Vi kan dele og fejre kvinders vrede, fordi den kalder på handling. Mange kvinder og mænd mener, at problemet er løst, eller at der ikke er et problem. Men lyt til Toni Morrison, den første sorte kvinde, der modtog nobelprisen i litteratur: Prisen for undertrykkelse af sorte er størst for hvide. Fordi hvide har et problem, når deres værd er afhængig af andres undertrykkelse. Og har du selv opnået frihed, er det din forpligtigelse at befri andre. Har du hjulpet en søster i dag?”

Disse overskrifter og spørgsmålet ”har du hjulpet en søster i dag?” fik mig til tasterne – og resultatet blev dette brev.

Jeg opfordrer til, at vi alle, klub såvel som hver enkelt Zonta medlem, spørger os selv, om vi ikke har mulighed for at benytte Zonta Rose Day, eller en hvilken som helst dag, til at donere et beløb til Zontas arbejde.

Zontas mål er, at mindst 1/3 af klubbers indsamlede midler doneres til Zonta Internationals projekter og legater.

Du kan donere til ZI projekter og legater her eller via hjemmesiden www.Zonta.org.

Aalborg Zontaklub inviterer til markering af 8. marts 2021.

Aalborg Zontaklub inviterer til markering af 8. marts 2021, hvor Jeanette Varberg tager fat om ligestillingens rod.

Arrangementet foregår i Folkekirkens Hus i Aalborg kl. 19.00. Dørene åbnes kl. 18.00.

Entré 200. kr. Streaming 50. kr.

Overskuddet fra dette arrangement går til Aalborg Krisecenter.

Hele invitationen kan læses her:

Invitation Jeanette Varberg

Aalborg Zontaklub inviterer til markering af 8. marts 2021.

Aalborg Zontaklub inviterer til markering af 8. marts 2021, hvor Jeanette Varberg tager fat om ligestillingens rod.

Arrangementet foregår i Folkekirkens Hus i Aalborg kl. 19.00. Dørene åbnes kl. 18.00.

Entré 200. kr. Streaming 50. kr.

Overskuddet fra dette arrangement går til Aalborg Krisecenter.

Hele invitationen kan læses her:

Invitation Jeanette Varberg

Tre kvindelige studerende har modtaget Zonta Hillerøds Studielegat på hver 10.000 kroner. 

Hvert år uddeler netværksorganisationen Zonta Hillerød et rejselegat til fagligt dygtige kvinder under uddannelse med tilknytning til Hillerød. I år har Anne Windolf-Nielsen, Lise Steen Duus og Rikke Dyre Jespersen modtaget legatet. Legatportionen er på 10.000 kroner til hver. 

På grund af coronasituationen har de tre studieophold i udlandet ikke været helt som forventet. Det fortalte legatmodtagerne om ved et netværksmøde for nylig. 

De tre modtagere er: 

Anne Windolf-Nielsen: Anne læser folkesundhedsvidenskab på KU og har været på udveksling på Deakin University i Melbourne, Australien. Hun ønsker at skabe sig en karriere inden for 

sundhedspolitik ved en patientforening eller en international NGO. Anne er opvokset i Hillerød, og bliver den første kvinde i sin familie, der gennemfører en universitetsuddannelse. 

  

Lisa Steen Duus: Lisa læser medicin på KU, og har været på et forskningsophold til Harvard University, hvor hun deltog i et forskningsprojekt, der omhandler lunge- og hjerte billedediagnostik af patienter der lider af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), hvor det skal undersøges, om de lungemålinger man laver på KOL patienter kan forudsige hjertefunktion og hjertesvigt, og derved føre til en tidligere diagnosticering. Lisa har gået på Teknisk Gymnasium i Hillerød og har dyrket elitesvømning i Hillerøds elitekommuneprogram. 

  

Rikke Dyre Jespersen: Rikke er i gang med uddannelsen til urban landskabsarkitekt på Skovskolen i Nødebo (KU), hvor hun specialiserer sig indenfor klimatilpasning og grøn teknologi. Hun har været på udveksling til University of Natural Ressources and Life Scienses i Wien. Rikke er medstifter af studenterforeningen Female Startup Association og arbejder derigennem aktivt på at styrke kvindelige studerende og nyuddannede der vil beskæftige sig med iværksætteri. Rikke er opvokset i Allerød og bor i dag i Hillerød.

 

Ansøgningsrunden til næste uddeling af Zonta Hillerds Studielegat er i gang frem til den 30. november 2020. Flere oplysninger påhttp://hilleroed.zonta.dk/legater/ 

 

Women in Technology Scholarship kan søges nu

Foto: Wren Handman fra Pixabay

 

Denne pris (scholarship) kan søges af dygtige kvinder, der studerer eller arbejder inden for informationsteknologi, datalogi eller relaterede teknologiske områder. Prisen gives til kvinder, der har et fremragende potentiale, og som via prisen vil kunne opnå øget uddannelse, karrieremuligheder eller ledende roller inden for det informationsteknologiske område.

Der uddeles i 2020 priser på

– 5.000 kr. til den bedste danske ansøger blandt ansøgerne til danske Zonta-klubber

– 2.000 USD til den bedste ansøger i Zonta Distrikt 13 (Danmark, Island, Litauen, Norge)

Nogle danske Zonta-klubber uddeler også en klubpris.

Ansøgningsfristen er 1. oktober 2020.

Du finder ansøgningsskemaet her

Hvis du ønsker at ansøge om disse legater, skal du kun indsende én ansøgning til en dansk Zonta-klub. Du finder ansøgningsskemaet her. Ansøgningsskemaet har en vejledning og en email-adresse, som du skal sende det udfyldte ansøgningsskema til. Det er vigtigt, at du udfylder ansøgningsskemaet, som angivet i vejledningen samt i ansøgningen beskriver dine studie- eller arbejdsmæssige mål, og hvordan Women in Technology Scholarship vil kunne hjælpe dig med at nå dine mål.

Denne Zonta-pris er ny og uddeles i Zonta Distrikt 13 for anden gang i 2020 for at medvirke til at skabe en verden, hvor kvinder og mænd er lige repræsenteret og har lige muligheder for at have en aktiv rolle i informationsteknologi og teknologisk udvikling.