Nyheder

Nyhedsbrev fra Foundation Ambassador

 

Kære Zonta Klub formand og Zonta Klub medlemmer

Vi nærmer os Kvindernes Internationale Kampdag, den 8. marts – en dag, som i Zonta sammenhæng bliver benævnt Zonta Rose Day.

Med dette brev, vil jeg som Foundation Ambassador, skabe opmærksomhed på Rose Day i Zonta og muligheden for at gøre en ekstra indsats/forskel for piger og kvinder, der har behov for bedre livsvilkår. Det være sig lokalt, nationalt eller internationalt.

Flere klubber har fundraising arrangementer den 8. marts og skaffer derved penge til donationer, men Corona pandemien gør det ikke nemt for os. Denne pandemi påvirker selvfølgelig os her i vores del af verden, men jeg tør slet ikke tænke på, hvordan pandemien rammer piger og kvinder, der i forvejen har uhyrlige og vanskelige livsvilkår.

Hvis vi en gang imellem glemmer (fortrænger) virkeligheden og det faktum, at der stadig er behov for at kæmpe for pigers og kvinders vilkår, ja så kan vi bare slå op i avisen. I lørdags, den 27. februar 2021 stod der følgende i Berlingske.

”Piger mister stemmen, kvinder skal tage den tilbage”

Kronikken slutter med følgende tekst:

”For at gøre det trygt at bryde tavsheden, kan vi starte med hinanden. Vi kan dele og fejre kvinders vrede, fordi den kalder på handling. Mange kvinder og mænd mener, at problemet er løst, eller at der ikke er et problem. Men lyt til Toni Morrison, den første sorte kvinde, der modtog nobelprisen i litteratur: Prisen for undertrykkelse af sorte er størst for hvide. Fordi hvide har et problem, når deres værd er afhængig af andres undertrykkelse. Og har du selv opnået frihed, er det din forpligtigelse at befri andre. Har du hjulpet en søster i dag?”

Disse overskrifter og spørgsmålet ”har du hjulpet en søster i dag?” fik mig til tasterne – og resultatet blev dette brev.

Jeg opfordrer til, at vi alle, klub såvel som hver enkelt Zonta medlem, spørger os selv, om vi ikke har mulighed for at benytte Zonta Rose Day, eller en hvilken som helst dag, til at donere et beløb til Zontas arbejde.

Zontas mål er, at mindst 1/3 af klubbers indsamlede midler doneres til Zonta Internationals projekter og legater.

Du kan donere til ZI projekter og legater her eller via hjemmesiden www.Zonta.org.

Aalborg Zontaklub inviterer til markering af 8. marts 2021.

Aalborg Zontaklub inviterer til markering af 8. marts 2021, hvor Jeanette Varberg tager fat om ligestillingens rod.

Arrangementet foregår i Folkekirkens Hus i Aalborg kl. 19.00. Dørene åbnes kl. 18.00.

Entré 200. kr. Streaming 50. kr.

Overskuddet fra dette arrangement går til Aalborg Krisecenter.

Hele invitationen kan læses her:

Invitation Jeanette Varberg

Aalborg Zontaklub inviterer til markering af 8. marts 2021.

Aalborg Zontaklub inviterer til markering af 8. marts 2021, hvor Jeanette Varberg tager fat om ligestillingens rod.

Arrangementet foregår i Folkekirkens Hus i Aalborg kl. 19.00. Dørene åbnes kl. 18.00.

Entré 200. kr. Streaming 50. kr.

Overskuddet fra dette arrangement går til Aalborg Krisecenter.

Hele invitationen kan læses her:

Invitation Jeanette Varberg

Tre kvindelige studerende har modtaget Zonta Hillerøds Studielegat på hver 10.000 kroner. 

Hvert år uddeler netværksorganisationen Zonta Hillerød et rejselegat til fagligt dygtige kvinder under uddannelse med tilknytning til Hillerød. I år har Anne Windolf-Nielsen, Lise Steen Duus og Rikke Dyre Jespersen modtaget legatet. Legatportionen er på 10.000 kroner til hver. 

På grund af coronasituationen har de tre studieophold i udlandet ikke været helt som forventet. Det fortalte legatmodtagerne om ved et netværksmøde for nylig. 

De tre modtagere er: 

Anne Windolf-Nielsen: Anne læser folkesundhedsvidenskab på KU og har været på udveksling på Deakin University i Melbourne, Australien. Hun ønsker at skabe sig en karriere inden for 

sundhedspolitik ved en patientforening eller en international NGO. Anne er opvokset i Hillerød, og bliver den første kvinde i sin familie, der gennemfører en universitetsuddannelse. 

  

Lisa Steen Duus: Lisa læser medicin på KU, og har været på et forskningsophold til Harvard University, hvor hun deltog i et forskningsprojekt, der omhandler lunge- og hjerte billedediagnostik af patienter der lider af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), hvor det skal undersøges, om de lungemålinger man laver på KOL patienter kan forudsige hjertefunktion og hjertesvigt, og derved føre til en tidligere diagnosticering. Lisa har gået på Teknisk Gymnasium i Hillerød og har dyrket elitesvømning i Hillerøds elitekommuneprogram. 

  

Rikke Dyre Jespersen: Rikke er i gang med uddannelsen til urban landskabsarkitekt på Skovskolen i Nødebo (KU), hvor hun specialiserer sig indenfor klimatilpasning og grøn teknologi. Hun har været på udveksling til University of Natural Ressources and Life Scienses i Wien. Rikke er medstifter af studenterforeningen Female Startup Association og arbejder derigennem aktivt på at styrke kvindelige studerende og nyuddannede der vil beskæftige sig med iværksætteri. Rikke er opvokset i Allerød og bor i dag i Hillerød.

 

Ansøgningsrunden til næste uddeling af Zonta Hillerds Studielegat er i gang frem til den 30. november 2020. Flere oplysninger påhttp://hilleroed.zonta.dk/legater/ 

 

Women in Technology Scholarship kan søges nu

Foto: Wren Handman fra Pixabay

 

Denne pris (scholarship) kan søges af dygtige kvinder, der studerer eller arbejder inden for informationsteknologi, datalogi eller relaterede teknologiske områder. Prisen gives til kvinder, der har et fremragende potentiale, og som via prisen vil kunne opnå øget uddannelse, karrieremuligheder eller ledende roller inden for det informationsteknologiske område.

Der uddeles i 2020 priser på

– 5.000 kr. til den bedste danske ansøger blandt ansøgerne til danske Zonta-klubber

– 2.000 USD til den bedste ansøger i Zonta Distrikt 13 (Danmark, Island, Litauen, Norge)

Nogle danske Zonta-klubber uddeler også en klubpris.

Ansøgningsfristen er 1. oktober 2020.

Du finder ansøgningsskemaet her

Hvis du ønsker at ansøge om disse legater, skal du kun indsende én ansøgning til en dansk Zonta-klub. Du finder ansøgningsskemaet her. Ansøgningsskemaet har en vejledning og en email-adresse, som du skal sende det udfyldte ansøgningsskema til. Det er vigtigt, at du udfylder ansøgningsskemaet, som angivet i vejledningen samt i ansøgningen beskriver dine studie- eller arbejdsmæssige mål, og hvordan Women in Technology Scholarship vil kunne hjælpe dig med at nå dine mål.

Denne Zonta-pris er ny og uddeles i Zonta Distrikt 13 for anden gang i 2020 for at medvirke til at skabe en verden, hvor kvinder og mænd er lige repræsenteret og har lige muligheder for at have en aktiv rolle i informationsteknologi og teknologisk udvikling.

FN og verdens udfordringer under Covid-19

Hanne Friis fra Zonta Aarhus I er også medlem Distrikts 13 FN-Komité, og Hanne anbefaler dette debatindlæg fra Jyllands-Posten skrevet af Martin Bille Hermann, ambassadør og Danmarks faste repræsentant ved FN:

“Når verden går hjem, smøger FN ærmerne op, der handler om, hvordan FN håndterede – og fortsat forsøger at håndtere – en udfordring, som verden aldrig har set lige.

 

Menneskeretsdomstolens arbejde v. Nina Holst-Christensen d. 1-10-2020

Kommitteret i EU-ret og menneskeret Nina Holst-Christensen, Justitsministeriets Lovafdeling, vil på mødet orientere om Menneskeretsdomstolens arbejde. Hun vil fortælle om konkrete sager, og hvilken betydning domstolens afgørelser har for dansk ret.

Der vil blive afholdt en kunstauktion til fordel for Stop Børneægteskaber og Bydelsmødre.

Du kan se invitationen her:

Invitation – 1.oktober 2020

 

Auktion af donationer – med fotos (1)