Udvalg

Zonta Danmark har flere udvalg, der arbejder med at synliggøre Zontas indsats i forhold til at styrke kvinder lokalt, nationalt og internationalt.

To udvalg varetager information og proces omkring ansøgninger til Zontas forskellige legater. Andre udvalg udgør en del af Zontas foreningsarbejde på landsplan.

Derudover er Zonta en del af Kvinderådets Repræsentantskab.

Du finder flere informationer om de forskellige udvalg, som underpunkter til denne side. HVEM ER VI -> ZONTA DANMARK .>UDVALG ->