Legater

Legater åbne for ansøgninger

  • Ikke nogen for øjeblikket

 

De nationale og internationale legater forvaltes af to landsudvalg.

Legatudvalg 1. ” Legatudvalget vedr. ungdomsuddannelser” – kontaktoplysninger her
Legatudvalg 2. ”Legatudvalget vedr. videregående uddannelser” – kontaktoplysninger her.

 

Som et led i indsatsen for at styrke kvinders position og muligheder uddeler Zonta hvert år en række legater og stipendier.

Legattyper:

  • Klublegater
  • Nationale legater
  • Internationale legater

 

Klublegater

En række danske klubber har som en del af deres projektstøtte stiftet et legat.  Klubberne bestemmer selv ansøgningskriterier og procedurer.

Følgende klubber har et legat:
Zonta KbhIII,  Zonta KbhII, Zonta KbhI,  Zonta Aalborg,  Zonta Sønderborg og Zonta Roskilde. Se mere på klubbernes hjemmeside.

Nationale legater

Zonta Danmarks Håndværkerlegat. Tildeles kvinder på en håndværkeruddannelse, hvor der er en ringe repræsentation af kvinder. Legatet uddeles hvert år.  Legatudvalget vedr. ungdomsuddannelse står for  ansøgningsprocedure og udvælgelse. Legatudvalget opslår (sædvanligvis) legatet i forårsmånederne på Zonta Danmarks hjemmeside og på relevante uddannelsessteder.

Zonta Danmarks Ph.d. legat til en kvindelig Ph.d studerende under 45 år, indenfor naturvidenskab og teknik”.
Legatet uddeles hvert andet år (ulige år). Legatudvalget vedr. videregående uddannelser står for ansøgningsprocedure og udvælgelse.
Legatet opslås i marts-april på Zonta Danmarks hjemmeside og på relevante uddannelsessteder.
Legatudvalget sørger for opdatering i legathåndbogen.

Internationale legater

Young Women in Public Affairs Award “YWPA”  Legatet uddeles årligt. Legatudvalget vedr. ungdomsuddannelser står for ansøgningsprocedure og udvælgelse af den danske kandidat.
Legatet opslås på Zonta Danmarks hjemmeside i februar-marts.

Jane M Klausman, “JMK” Woman in Business Scholarship. Uddeles årligt. Legatudvalget vedr. Videregående uddannelser står for ansøgningsprocedure og udvælgelse af den danske kandidat.
Legatet opslås på Zonta Danmarks hjemmeside og på relevante uddannelsessteder i marts -april.

Women in STEM Scholarship. Legatet kan søges af kvinder uanset alder og nationalitet, der studerer på en uddannelse inden for STEM (naturvidenskab, teknologi, ingeniør eller matematik) på et akkrediteret universitet/professionshøjskole/institut. Legatudvalget vedr. Videregående uddannelser står for ansøgningsprocedure og udvælgelse af den danske kandidat.
Legatet opslås på Zonta Danmarks hjemmeside og på relevante uddannelsessteder i marts-april.

Amelia Erhart “AE” Women in Aerospace Fellowship. Uddeles årligt. Zonta International står for ansøgningsprocedure og valg af vinder. Legatudvalget vedr. videregående uddannelser holder ZI opdateret med hensyn til relevante danske uddannelsessteder og sender reminder om legatet til disse.

Legatet opslås på Zonta Internationals og Zonta Danmarks hjemmeside i juli-august

Vedrørende ansøgning til de internationale legater

YWPA, JMK og STEM legaterne søges med en lokal klub som referenceklub. Klubberne vælger en klubkandidat og videresender ansøgningen/erne til landsudvalgene.
Landsudvalgene vælger den danske kandidat og videresender dennes ansøgning til distriktsudvalget,.
Distriktsudvalget vælger vinderen af distriktslegatet efter at ZI har godkendt indstillingen.

Zonta Danmarks kandidat får en landspris, der p t er på 5000 kr.

Klubberne kan vælge at give en klubpris til den ansøger, de vælger som klubvinder eller som refererer til deres klub.

Amelia Erhart legatet søges direkte hos Zonta International.

Læs mere om Zontas Internationale legater her

Nyheder

24. november 2023

Orange dage – 16 Days of Activism

Area Director Helle Larsen: ”I Zonta arbejder vi for en bedre verden for piger og kvinder, en verden, hvor ingen kvinder lever i frygt for vold. Det er derfor en […]

Læs mere 17. november 2023

Grænser for ligestilling?

Ligestilling på dagsordenen på gymnasier landet over. Unge skal tidligt lære om ligestilling mellem kønnene. Hvad er den største udfordring, når det kommer til ligestilling i Danmark? • Er ligestilling […]

Læs mere 27. juni 2023

Kvinder & Kunst søger udstillere

Tilmeldingen til årets Kvinder & Kunst er i fuld gang, og det er stadig muligt at booke en stand. Udstillingen foregår i Royal Stage i weekenden den 18.-19. november 2023, […]

Læs mere SE NYHEDER

Kalender

24. november 2023

Orange dage – 16 Days of Activism

Area Director Helle Larsen: ”I Zonta arbejder vi for en bedre verden for piger og kvinder, en verden, hvor ingen kvinder lever i frygt for vold. Det er derfor en […]

Læs mere 17. november 2023

Grænser for ligestilling?

Ligestilling på dagsordenen på gymnasier landet over. Unge skal tidligt lære om ligestilling mellem kønnene. Hvad er den største udfordring, når det kommer til ligestilling i Danmark? • Er ligestilling […]

Læs mere SE ARRANGEMENTER
Copyright © 2023, Zonta International - District 13.