Internationale
WOMEN IN TECHNOLOGY SCHOLARSHIP
Legatet kan søges af kvinder, der studerer eller arbejder inden for informationsteknologi, datalogi eller relaterede teknologiske områder. Legatet gives til kvinder, der har et fremragende potentiale, og som via legatet vil kunne opnå øget uddannelse, karrieremuligheder eller ledende roller inden for det informationsteknologiske område.
Legatet for 2020 opslås i februar/marts.
Legatet kan ansøges gennem en af disse  danske Zonta-klubber, hvor der findes ansøgningsskema og nærmere information om legatet. Klik på den Zonta-klub, der ligger tættest på din bopæl:
Aalborg
AarhusZonta-klub
Zonta-klub Aarhus II
Zonta-klub København I
Zonta-klub København III
Hver af disse fem Zonta-klubber har et klub-legat på 3.000 kr. til den bedste ansøger i Zontaklubben.
Blandt de danske Zontaklubbers legatvindere udvælges den bedste ansøger, der går videre til det internationale niveau, hvor der vil blive uddelt disse legater:
· 2.000 USD til den bedste ansøger i Zonta Distrikt 13 (Danmark, Island, Litaun og Norge)
· 8.000 USD til de seks bedste ansøgere på verdensplan.

Dette Zonta-legat er helt ny og blev uddelt for første gang i 2019 for at medvirke til at skabe en verden, hvor kvinder og mænd er lige repræsenteret og har lige muligheder for at have en aktiv rolle i informationsteknologi og teknologisk udvikling.

Læs mere her

Legater

Som et led i indsatsen for at styrke kvinders position og muligheder uddeler Zonta hvert år en række legater og stipendier. Læs mere om Internationale og nationale legater og priser nedenfor

Zonta Danmarks legat til kvinder i håndværkeruddannelser

I foråret 2021 lancerer Zonta Danmark et legat målrettet kvinder i håndværkeruddannelser.

Målet er at støtte og anerkende kvinder, som har valgt et håndværkerfag med et historisk lavt optag af kvinder, for at fremhæve rollemodeller som kan være med til at inspirere flere kvinder til at søge disse fag.

Legatet på 10.000 kr. tildeles en kvindelig elev på grundforløb 2 eller hovedforløb, der i sin elevtid har udvist stor personlig og faglig udvikling, og/ eller har udvist socialt engagement og frivilligt arbejde i forhold til uddannelsesstedet og holdkammerater.

Ansøgningsskema Håndværkerlegatet 2021

Ansøgningen udarbejdes af læreren i samarbejde med eleven på de enkelte skoler, og sendes til legat.zonta@gmail.com

Ansøgningsfristen er 28. maj 2021

Zonta Danmarks PhD legat  i naturvidenskab og teknologi

For at støtte kvinder indenfor naturvidenskab og teknologi har de danske zontaklubber siden 2015 hvert andet år uddelt et legat til en kvindelig PhD studerende under 45 år indenfor disse fag. Legatet er på 30.000 kr. og betalt medlemskab af en dansk zontaklub i 2 år.

Legatet for 2021 kan nu søges.

Deadline 15. juli 2021.

Spørgsmål vedrørende legatet besvares af Birthe Jastrup mail: jastrup@privat.dk, mobil 40 47 66 64

Ansøgningsskema på dansk klik her

Ansøgningsskema på engelsk klik her

Young Women in Public Affairs Award

Young Women in Public Affairs (YWPA) Award, hædrer unge kvinder i alderen 16-19, der viser en engagement i samfundsforhold og lederskab indenfor politik eller organisationer. YWPA blev etableret i 1990 af, tidligere Zonta International President Leneen Forde. Programmet opererer på Zonta klub, distrikt / region og internationalt plan.

Zontaklubber uddeler priser til klubmodtagere. Distrikts- og internationale priser finansieres af Zonta International Foundation. Distriktsmodtagere modtager 1.000 USD og 10 internationale modtagere udvælges blandt distriktsmodtagerne til at modtage priser på $4.000 hver.
Læs mere her

Jane M. Klausmann Women in Business Scholarship.

 Zonta Danmark indkalder ansøgere til dette distriktslegat, der udbydes i Zonta Distrikt 13, der omfatter Danmark, Norge, Island og Litauen. 

Målgruppe: kvindelige business-studerende mellem 2.-5.år.

Legatsum:  Distriktsprisen er på 2000 USD. Vinderen deltager i konkurrencen om yderligere en international pris på 8000USD 

Den udvalgte danske kandidat får en dansk pris uafhængigt af om vedkommende får Distriktsprisen.

Ansøgningsfrist: 31. maj. 2021.

Hent ansøgningsskema her.

Læs mere her på Zonta Internationals hjemmeside

Spørgsmål vedr. legatet kan sendes til Ane Hejlskov Jacobsen. e mail: ane@hejlskov-jacobsen.dk 

Legatansøgningen sendes til formanden for den lokale Zonta klub eller til Scholarshipudvalget c/o  Ane Hejlskov Jacobsen, ane@hejlskov-jacobsen.dk

 

Amelia Earhart Fellowship blev etableret i 1938, til ære for den berømte pilot og Zontian, Amelia Earhart.

Amelia Earhart Fellowship
Amelia Earhart

Amelia Earhart Fellowship tildeles årligt til kvinder, der forfølger ph.d./ph.d.-grader i rumfartsrelaterede videnskaber eller rumfartsrelateret teknik.

Fellowship of US $ 10.000, tildelt 35 Fellows rundt om i verden hvert år, kan bruges på ethvert universitet eller kollegium, der tilbyder akkrediterede ph.d.-kurser og grader inden for disse områder.

Læs mere her

Zonta Studiefond for Yngre Kvinder

Læs mere her