Legater

Som et led i indsatsen for at styrke kvinders position og muligheder uddeler Zonta hvert år en række legater og stipendier.

Legattyper:

 • Klublegater
 • Nationale legater.
 • Internationale legater.

De nationale og internationale legater forvaltes af to landsudvalg.

Klublegater:

 • En række danske klubber har som en del af deres projektstøtte stiftet et legat.  Klubberne bestemmer selv ansøgningskriterier og procedurer,
 • Følgende klubber har et legat:
 • Zontaklub KbhIII,  Zontaklub KbhII, Zontaklub KbhI,  Zontaklub Aalborg,   Zontaklub Sønderborg og muligvis flere.

Se klubbernes hjemmeside.

Nationale legater:

 •  ”Zonta Danmarks Håndværkerlegat”. Tildeles kvinder på en håndværkeruddannelse, hvor der er en ringe   repræsentation af kvinder. Legatet uddeles hvert år.   Legatudvalget vedr. ungdomsuddannelse står for   ansøgningsprocedure og udvælgelse. Legatudvalget opslår sædvanligvis legatet i forårsmånederne på Zonta   Danmarks hjemmeside og på relevante uddannelsessteder.
  Der er nu åben for ansøgninger og ansøgningsskema kan hentes HER 
 • ”Zonta Danmarks PhD legat til en kvindelig PhD studerende under 45 år, indenfor naturvidenskab og teknik”.
  Legatet uddeles hvert andet år ( ulige år)
 • Legatudvalget vedr. videregående uddannelser står for ansøgningsprocedure og udvælgelse.
 • Legatudvalget opslår sædvanligvis legatet i forårs- forsommermånederne på Zonta Danmarks hjemmeside og på relevante uddannelsessteder.
 • Legatudvalget sørger for opdatering i legathåndbogen. Legatsum:

Internationale legater:

 • Young Women in Public Affairs. “YWPA”  Legatet uddeles årligt.Legatudvalget vedr. ungdomsuddannelser star for ansøgningsprocedure og udvælgelse af den danske kandidat. Legatet opslås på Zonta Danmarks hjemmeside. Legatudvalget sender informationsmateriale til klubberne med henblik på at disse kontakter lokale uddannelsessteder. Legatsum: 1500 USdollars
 • Jane M Klausman, “JMK” Woman in Business Scholarship. Uddeles årligt.Legatudvalget vedr. Videregående uddannelser står for ansøgningsprocedure og udvælgelse af den danske kandidat. Legatet opslås på Zonta Danmarks hjemmeside, sædvanligvis i forårsmånederne. Lokale klubber i byer med relevante uddannelsesinstitutioner orienteres og vejledes, fordi ansøgerne skal referere til en lokal klub, der skal anføres med navn og kontaktperson på ansøgningsskemaet. Legatsum: 2000 USdollars.
 • Women in Technology “WIT”.Legatet er fortsat et slags pilotprojekt under ZI. Legatet skal i 2021 søges direkte hos ZI, der også udpeger vinderen. Legatudvalget vedr. Videregående uddannelser har ansvaret for udsendelse af ansøgningsmateriale og informationsmateriale. Legatet opslås på Zonta Danmarks hjemmeside, sædvanligvis i sommer/efterårsmånederne En del lokale klubber har givet tilsagn om at aktivt at kontakte uddannelsesinstitutioner med informationsmateriale og være referenceklub. Legatudvalget sender informationsmateriale og kontaktadresser til disse klubber. Legatsum: 8000 USdollars.
 • Amelia Erhart “AE” Women in Aerospace Fellowship. Uddeles årligt. Zonta International står for ansøgningsprocedure og valg af vinder.  Legatudvalget vedr. videregående uddannelser holder ZI opdateret med hensyn til relevante danske uddannelsessteder og sender reminder om legatet til disse i forbindelse med, at legatet opslås på Zonta Internationals og Zonta Danmarks hjemmeside. Legatsum: 10.000 USdollars.

Vedrørende ansøgning af de internationale legater:

 • YWPA, JMK  søges som et ”distriktslegat”. Dvs. at Landslegatudvalgene vælger Zonta Danmarks kandidat ( Area I´s kandidat ), der så konkurrerer med area-kandidaterne fra Norge, Island og Litauen om distriktslegatet.

 Zonta Danmarks kandidat får en landspris, der p t er på 5000 kr.

 • Vinderen af distriktslegatet går videre i konkurrence om et internationalt legat.
 • Klubberne kan vælge at give en klubpris til den ansøger, de vælger som klubvinder eller som refererer til deres klub.

JMKlausmann scholarship 2022 kan nu søges.

Målgruppe: kvindelige business-studerende mellem 2.-5.år.

Ansøgningsskema kan downloades HER

Ansøgningsfrist 30. juni 2022.

Legatansøgningen sendes til formanden for den lokale Zonta klub eller til Scholarshipudvalget c/o  Ane Hejlskov Jacobsen, ane@hejlskov-jacobsen.dk

evt spørgsmål besvares af Ane Hejlskov Jacobsen, ane@hejlskov-jacobsen.dk

 

Amelia Erhart og WIT legatet søges direkte hos Zonta International.

 

Legatudvalgene

August 2021.

 

 

Amelia Earhart Fellowship
Amelia Earhart