SU-møder

SU

SU-mødet består af klupræsidenter (ved dennes forfald en suppleant fra klubben) og landsledelsen.

Area Director er formand for SU, Vice-AD er næstformand. SU mødet holdes hvert år i marts eller april måned.

SU er diskussionsforum for vedtægtsændringer og alle vigtige spørgsmål angående area 01. SU træffer beslutning om størrelsen af rejsetilskud.

Forslag som ønskes behandlet på mødet skal være AD i hænde senest 30 dage før mødet.

REFERATER

Referater fra tidligere SU møder kan fås ved henvendelse til sekretær for Zonta DK, Anne Birgitte Rasmussen (birgitter@apomail.dk)

 

 

SU-MØDER

Der indkaldes til SU-møde lørdag 18. marts 2023 kl. 10-16 på Dalum Landbrugsskole, Odense

Nyheder

28. januar 2024

Women and children most at risk in armed conflicts

More than three months after Zonta International issued its statement, condemning all attacks on innocent members of civil society and all forms of violence, innocent civilians continue to suffer as […]

Læs mere

Young Women in Public Affairs Award kan nu søges

Med legatet Young Women in Public Affairs ønsker vi at anerkende unge kvinder i gymnaisealderen (16-19 år) for deres samfundsengagement og ønske om at tage lederskab for at forbedre hverdag […]

Læs mere 14. juni 2023

Zonta Danmarks Håndværkerlegat uddelt til 6 unge kvinder

Zonta Danmark kunne den 14. juni 2023 for tredie gang uddele Håndværkerlegatet. Takket være et sponsorat fra Topsoe kunne hele 6 unge kvinder i år blive udvalgt blandt et stærkt […]

Læs mere SE NYHEDER
Copyright © 2023, Zonta International - District 13.