SU-møder

REFERAT HERUNDER:

Referat af SU møde, 20.03.21

Dagsorden til SU mødet lørdag d. 20. marts 2021 kl. 14 – 17:

Mødet afvikles virtuelt – tilmelding zontawebmaster@hotmail.com

Hent hele dagsordenen her

 1.  Velkomst ved KM
 2. Valg af dirigent
 3. Godkendelse af referat fra landsmødet – ligger på Zonta DKs hjemmeside
 4. Mål- og strategi i årshjul – KM – Bilag 4.1
 5. Møde med landsudvalgenes formænd – HL – Bilag 5.1
 6. Økonomi og kontingent – MI – Bilag 6.1
 7. Økonomi i legatudvalg/projektudvalg – HL og MI – Bilag 7.1
 8. Drøftelser af klubbernes forpligtelser og forventninger til udvalgets/klubbernes arbejde i forhold til legater. Nogle klubber uddeler selv lokale legater – HL
 9. Ny skabelon til klubrapport – MD – Bilag 9.1
 10. Orientering fra ”Foundation Ambassador” – BL – bilag 10.1
 11. Hvordan får vi bedst tilbagemelding fra UN, Kvinderåd og Distrikt 13 mfl.?
 12. Drøftelse af evt. nedsættelse af nyt advocacy-udvalg – HL – Bilag 12.1
 13. Hvor og hvordan tackler vi bedst mere overordnede kvindepolitiske emner som MeToo?
 14. Drøftelse af forslag til vedtægtsændring til landsmødet – MØ – Bilag 14.1
 15. Tilbud om deltagelse i Undervisningsplatformen ”Gender Equality” – Bente – Aarhus I –Bilag 15.1
 16. Flere gode ideer til indhold i virtuelle møder i klubberne – KH

PS.

 • Datoen for 1 dags-landsmødet i 2021 bliver lørdag d. 25. sept. 2021 – tid/sted senere. Afholdes evt. digitalt.
 • Datoer for distriktsmøde i Egersund 9. – 12. sept. 2021 – afventer svar på, om det kan gennemføres!

 

 

Kh

AD Karen Marie Hougård

SU

SU-mødet består af klubformændene (ved dennes forfald en suppleant fra klubben) og landsledelsen.

AD er formand for SU, Vice-AD er næstformand. SU mødet holdes hvert år i marts eller april måned.

SU er diskussionsforum for vedtægtsændringer og alle vigtige spørgsmål angående area 01. SU træffer beslutning om størrelsen af rejsetilskud.

Forslag som ønskes behandlet på mødet skal være AD i hænde senest 30 dage før mødet.

Referater

SU-mødet 2019

REFERAT AF SU MØDE 23.319

SU-mødet 2018

Referat af SU møde den 17.03.17

Slides, distrikt 13

Vedtægter