SU-møder

Der blev afholdt SU-møde lørdag den 19. marts 2022, kl. 10.00-16.00 på Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart.

Referat fra mødet findes HER

SU

SU-mødet består af klubformændene (ved dennes forfald en suppleant fra klubben) og landsledelsen.

AD er formand for SU, Vice-AD er næstformand. SU mødet holdes hvert år i marts eller april måned.

SU er diskussionsforum for vedtægtsændringer og alle vigtige spørgsmål angående area 01. SU træffer beslutning om størrelsen af rejsetilskud.

Forslag som ønskes behandlet på mødet skal være AD i hænde senest 30 dage før mødet.

Referater

SU-mødet 2022

Referat af SU-møde, 19..03.22

SU-mødet 2021

Referat af SU møde, 20.03.21

SU-mødet 2019

REFERAT AF SU MØDE 23.319

SU-mødet 2018

Referat af SU møde den 17.03.17

Slides, distrikt 13

Vedtægter