Udvalget skal sikre, at information om Zonta Internationals Amelia Earhart Fellowship program inden for rumforskning, Jane M. Klausman Women in Business Scholarship program inden for business og de danske Zonta klubbers Legat til en kvindelig PhD-studerende indenfor naturvidenskab og teknik kommer ud til relevlante studerende og forskere i Danmark, herunder støtte klubberne i deres informationsindsats.

Desuden skal udvalget følge op på udviklingen for tidligere modtagere, medvirke til kvalitetssikring og vurdering mm. 

 

Legatudvalg 2

Medlemmer – Valgt på Landsmødet 2021:

Birthe Jastrup, København lII
Mail: birthejastrup@gmail.com
Tlf.: 40 47 66 64

Ulla Kurstein, Aalborg
Mail: vikur@stofanet.dk
Tlf.: 98 79 08 04 – 9632 7110

Yvonne Dittrich, København I
Mail: ydi@itu.dk
Mobil: 3257 6069

Biola Akinde, København I
Mail: akinde.zonta@gmail.com
Mobil: 2216 3511

Ane Hejlskov Jacobsen
Mail: ane@hejlskov-jacobsen.dk
Mobil 20 43 46 57