Medlemsudvalget

Medlemmer – Valgt på Landsmødet 2021

Dorte Thorsen, Zonta Roskilde
Mail: dtsoro10@yahoo.dk
Mobil: 40 86 36 93

Anne Birgitte Rasmussen, Zonta Lillebælt
Mail: birgitter@apoteket.dk
Mobil: 24619631

Sus Thorslund, Zonta Holbæk
Mail: mail@susthorslund.dk
Mobil: 2097 5858

Charlotte Schou Carrington, Zonta Fyn
Mail: cscarringtondk@gmail.com
Mobil: 2982 0774

Birgit Jensen, Zonta Silkeborg.

Formål

Udvalget skal arbejde for:

 • At fremme etableringen af nye klubber i Zonta Danmark
 • At øge medlemanstallet i eksisterende Zonta klubber i Zonta Danmark
 • At begrænse medlemsafgangen i Zonta Danmark

 

Mål og strategi

Udvalget skal med information, vejledning og støtte motivere klubberne til:

 • At tage initiativ til at påbegynde opstarten af min. 1 ny klub i Zonta Danmark pr. valgperiode
 • At tiltrække og optage nye medlemmer, så medlemsantallet udvikler sig positivt i klubberne
 • At alle klubmedlemmer anbefaler min. et medlem til Zonta Danmark pr. valgperiode
 • At arbejde for at fastholde eksisterende medlemmer med respekt for, at naturlig afgang ikke kan undgås

NB! Der henvises til hele kommissoriet i Zonta Danmarks dropbox.

 

Vi er klar til at sparre med dig og din klub om medlemsaktiviteter og etablering af nye klubber

I det omfang det er muligt for os, tilbyder vi at deltage i klubmøder, medlemsudvalgsmøder og møder hvor flere klubbers medlemsudvalg er samlet.

 

Zonta Danmarks dropbox

Materialet nedenfor kan hentes i Zonta Danmarks dropbox og bruges til inspiration efter behov.

Er der noget I foreslår ændret, tilføjet eller bilag I mangler, så kontakt Inge-Lise.

 

Præsentationsmateriale

 • Zonta DIAS opdat. 17.1.2018. (Kan hentes i dropboks)
 • Zonta Power Point Præsentation opdat. 31.1.2018. (Pdf-version. Powerpoint kan hentes i dropboks). ZONTA POWERPOINT

 

Medlemsaktiviteter

 • Invitation til infomøde – nye medlemmer
 • Invitation til månedsmøde – optagelse
 • Tjekliste – nye medlemmer

 

Ny klub – Nye medlemmer – fællesbilag

 • 12 trin til at blive en Zontian – med streg
 • 12 trin til at blive en Zontian – uden streg
 • Anbefaling af nyt medlem
 • Ansøgning om medlemskab
 • Brevpapir format og farve med logo og rose
 • Brevpapir format og farve med logo
 • Medlemskandidatliste – excel
 • Medlemskandidatliste – word
 • One liners – korte udsagn – med streg
 • One liners – korte udsagn – uden streg
 • Opgaveoversigt – bestyrelse og udvalg
 • Rapport forside – klub eller udvalg
 • ZI Club District Letterhead Standard 2015

 

Ny klub aktiviteter

 • Authorization request for organizing a new Zonta club
 • Interimsbestyrelse – indkaldelse til nedsættelse
 • Stiftende generalforsamling – indkaldelse
 • Tjekliste – ny Zonta klub

 

Årsrapporter og Kommissorium

 • Kommissorium for Medlemsudvalget
 • Årlige rapporter fra 2011 og frem

Medlemsudvalget for Zonta Danmark arbejder for at fremme etableringen af nye Zonta klubber, og for at øge medlemsantallet i eksisterende klubber samt at begrænse medlemsafgang. .