Udvalget repræsenterer Zonta Danmark i Kvinderådet med det formål at synliggøre og fremme Zonta’s formål og resultater i møder, diskussioner, initiativer og opgaver.

Samtidig informerer udvalget jævnligt Zonta’s medlemmer om Kvinderådets aktiviteter. 

Repræsentation i Kvinderådet

Medlemmer – Valgt på Landsmødet 2021: 

Ann Karin Vestergaard, Zonta Roskilde
Mail: annkarin@mail.dk
Mobil: 4027 0220

Elsemette Cassøe, Zonta Aalborg
Mail: ecassoe53@gmail.com
Mobil: 7734 5474

Pia Krogh Albrechtsen, Zonta København l
Mail: Pia.krogh.albrechtsen@gmail.com
Mobil: 2178 2060

Astrid Jensen, Zonta Sønderborg
Mail: astrid.jensen@gmail.com
Mobil: 4012 7984

Louise Kure, Zonta Copenhagen Multicultural

Medlem af Kvinderådets styrelse:

Shideh Pourzahed, Frederiksberg

Mail: shidehpourzahed@gmail.com
Mobil: 8625 0851

Kvinderådet