Zonta Danmark indkalder ansøgere til PhD legat

Zonta Danmarks PhD legat til kvindelige PhD studerende indenfor naturvidenskab og teknik .

Målgruppe:
Kvindelige PhD studerende under 45 år indenfor naturvidenskab og teknologi.
Ansøgeren skal være optaget på et dansk universitet.
Ansøgerens PhD projekt skal være godkendt af et dansk universitet.

Legatsum: 30.000 kr.

Ansøgningsfrist: 15. juli 2023.

Ansøgningsskema downloades her dansk: ansøgningskema 2023 / engelsk: Application form 2023

Spørgsmål vedr. legatet kan sendes Birthe Jastrup mail: birthejastrup@gmail.com,  mobil 40 47 66 64.

Legatansøgningen sendes til ”legatudvalget for videregående uddannelser ” c/o Birthe Jastrup, mail: birthejastrup@gmail.com

Legatudvalget vedr. videregående uddannelser,
Zonta Danmark, april 2023

Zonta Danmark